Πακέτα πόντων

30 Πόντοι

Πόντοι: 30
Κόστος ανά πόντο: 0.5

60 Πόντοι

Πόντοι: 60
Κόστος ανά πόντο: 0.5

90 Πόντοι

Πόντοι: 90
Κόστος ανά πόντο: 0.5

120 Πόντοι

Πόντοι: 120
Κόστος ανά πόντο: 0.5

160 Πόντοι

Πόντοι: 160
Κόστος ανά πόντο: 0.5

200 Πόντοι

Πόντοι: 200
Κόστος ανά πόντο: 0.5

300 Πόντοι

Πόντοι: 300
Κόστος ανά πόντο: 0.5

400 Πόντοι

Πόντοι: 400
Κόστος ανά πόντο: 0.5

600 Πόντοι

Πόντοι: 600
Κόστος ανά πόντο: 0.5

900 Πόντοι

Πόντοι: 900
Κόστος ανά πόντο: 0.5