Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:54

Βοτρύτης (Gray Mold)

Επιστημονικό όνομα: Botrytis cinerea
Άλλο όνομα: Σαπίλα, Gray Mold

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:52

Βακτηριακή νέκρωση

Επιστημονικό όνομα: Xylophilus ampelinus
Άλλο όνομα: τσιλίκ μαράζι

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:38

Ανθράκωση αγγουριού

Επιστημονικό όνομα: Colletotrichum orbiculare (συν. Colletotrichum lagenarium, συν. Gloeosporium lagenarium)

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:36

Αλτερναρίωση τεύτλων

Επιστημονικό όνομα: Alternaria tenuis

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:33

Αλτερναρίωση στελέχους τομάτας

Επιστημονικό όνομα: Alternaria alternata f.sp. lycopersici, Alternaria alternata, Alternaria tenuis

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:31

Αλτερναρίωση πατάτας

Επιστημονικό όνομα: Alternaria solani

Σελίδα 3 από 3