Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:07

Ψευδόκοκκος

Επιστημονικό όνομα: Planococcus citri
Άλλο όνομα: Βαμβακάδα ή ψευδόκοκκος των εσπεριδοειδών, Citrus mealybug

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:06

Χρυσονηματώδης της Πατάτας

Επιστημονικό όνομα: Globodera rostochiensis (=Heterodera rostochiensis), G. pallida (=H. pallida)

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:06

Φυτομέτρης

Επιστημονικό όνομα: Phytometra gamma, Autographa gamma

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:05

Φυλλοξήρα

Επιστημονικό όνομα: Viteus vitifolii

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:05

Φυλλοκνίστης εσπεριδοειδών

Επιστημονικό όνομα: Phyllocnistis citrella
Άλλο όνομα: Leaf Miner

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:04

Φθοριμαία

Επιστημονικό όνομα: Phthorimaea opercullela

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:04

Υλέμυια

Επιστημονικό όνομα: Hylemyia coarcata

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:03

Τυλιγάδι ή Πυραλίδα της αμπέλου

Επιστημονικό όνομα: Sparganothis pilleriana
Άλλα ονόματα: Τυλιγάδι, Πυραλίδα της αμπέλου

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:02

Τσιγαρολόγος

Επιστημονικό όνομα: Byctiscus betulae

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:02

Τιπούλα

Επιστημονικό όνομα: Tipula paludosa

Σελίδα 1 από 6