Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:02

Τζιτζικάκια

Επιστημονικό όνομα: Empoasca flavescens, E. decipiens, E. libyca, Eupteryx atropunctata

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:55

Τανύμεκος

Επιστημονικό όνομα: Tanymecus palliatus, T. dilaticolis

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:54

Σποντόπτερα (Λάφυγμα, Προντένια)

Επιστημονικό όνομα: Laphygma exigua, Prodenia litura, S.exigua
Άλλο όνομα: Λάφυγμα, Προντένια

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:54

Σιδηροσκούληκα

Επιστημονικό όνομα: Agriotes lineatus, A. obscurus
Άλλο όνομα: Wireworms

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:52

Προνύμφες Bibionidae

Επιστημονικό όνομα: Bibio hortulanus

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:52

Πράσινο σκουλήκι

Επιστημονικό όνομα: Helicoverpa armigera

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:51

Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς

Επιστημονικό όνομα: Myzus persicae

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:46

Οτιόρρυγχος

Επιστημονικό όνομα: Otiorrhynchus spp.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:45

Νηματώδης στελεχών και βολβών

Επιστημονικό όνομα: Ditylenchus dipsaci

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:44

Νηματώδεις

Επιστημονικό όνομα: Meloidogyne spp., Globodera (Heterodera) rostochiensis, G. schachtii,G. cruciferae, Pratylenchus spp.