Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:43

Μύγα ή φυλλορύκτης των τεύτλων

Επιστημονικό όνομα: Pegomyia hyoscyami

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:43

Μύγα Psila Rosae

Επιστημονικό όνομα: Rust Fly, Chamaepsila rosae

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:42

Μπλανίουλος - Μυριόποδα

Επιστημονικό όνομα: Blaniulus guttulatus

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:42

Μηλολόνθη ή Ασπροσκούληκο

Επιστημονικό όνομα: Melolontha melolontha, M. hippocastani

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:42

Μαύρη αφίδα των κουκιών

Επιστημονικό όνομα: Aphis fabae

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:41

Λιριόμυζα

Επιστημονικό όνομα: Liriomyza brionyae, L. huidobrensis, L. trifolii

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:40

Λίξος

Επιστημονικό όνομα: Lixus scabricollis, L. ascani, L. junci

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:40

Κομβονηματώδεις

Επιστημονικό όνομα: Meloidogyne spp.
Άλλο όνομα: root-knot

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:39

Κολλέμβολα

Επιστημονικό όνομα: Onychiurus spp.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:39

Κοκκοειδή αμπελιού

Επιστημονικό όνομα: Eulecanium corni, Pulvinaria vitis