Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:38

Κόκκινος τετράνυχος

Επιστημονικό όνομα: Panonychus ulmi

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:38

Κοινός Τετράνυχος (κίτρινος)

Επιστημονικό όνομα: Tetranychus spp.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:38

Κοινός θρίπας (καπνού)

Επιστημονικό όνομα: Thrips tabaci

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:37

Κλεονός

Επιστημονικό όνομα: Bothynoderes punctiventris

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:36

Κίτρινος Τετράνυχος

Επιστημονικό όνομα: Eutetranychus carpini, Tetranychus urticae

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:35

Καστανή εσχάρωση-Ακάρεα

Επιστημονικό όνομα: Brevipalpus lewisi

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:35

Κασσίδα

Επιστημονικό όνομα: Cassida nebulosa, C. nobilis, C. seraphina

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:34

Κάμπιες Λεπιδοπτέρων Spodoptera littoralis

Επιστημονικό όνομα: Helicoverpa armigera, Laphygma exigua, Prodenia litura (Spodoptera littoralis)

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:34

Κάμπιες Λεπιδοπτέρων Pieris brassicae

Επιστημονικό όνομα: Pieris brassicae, Mamestra brassicae, Plutella maculipennis, Trichoplusia ni

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:32

Θρίπας αμπέλου

Επιστημονικό όνομα: Drepanothrips reuteri