Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:32

Θρίπας

Επιστημονικό όνομα: Thrips tabaci

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:31

Ζάμπρος

Επιστημονικό όνομα: Zabrus tenebrioides

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:31

Ευδεμίδα

Επιστημονικό όνομα: Lobesia botrana

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:31

Ερίνωση

Επιστημονικό όνομα: Colomerus vitis

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:30

Δορυφόρος

Επιστημονικό όνομα: Leptinotarsa decemlineata

Επιστημονικό όνομα: Gryllotalpa gryllotalpa
Άλλα ονόματα: Κρεμμυδοφάγος, Κολοκυθοκόφτης, Πρασάγγουρας

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:59

Βρωμούσες (Λύγκος, Καλόκορη)

Επιστημονικό όνομα: Lygus pratensis, Calocoris norvegicus.
Άλλα ονόματα: Λύγκος, Καλόκορη

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:57

Βρωμούσες

Επιστημονικό όνομα: Lygus pabulinus, L. pratensis, L. rugulipennis, Calocoris sp.

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:50

Αφίδες Πατάτας

Επιστημονικό όνομα: Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, A. frangulae