Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010 10:16

Εισαγωγικές έννοιες στη βιολογική γεωργία

Γράφτηκε από τον 

Εισαγωγικές έννοιες στη βιολογική γεωργία

Βρήκα ένα ενδιαφέρον κείμενο 30 σελίδων με τίτλο "Εισαγωγικές έννοιες στη βιολογική γεωργία". Το κείμενο έχει γράψει ο Φώτιος Γραβάνης, καθηγητής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας. Μπορείτε να το διαβάσετε online στην υπηρεσία scribd.com.

Παραθέτω ένα απόσπασμα από την εισαγωγή του κειμένου.

"Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη µας βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση μεταξύ τους όπως και µε το περιβάλλον. Για παράδειγµα ένα φυτό, προσηλωµένο σταθερά στην θέση που βλάστησε ο σπόρος του, ζει προσλαµβάνοντας τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία από το άµεσο εδαφικό του περιβάλλον. Την ανάπτυξή του(την περιορισµένη στα πλαίσια της βλαστικής και αναπαραγωγικής του δυνατότητας) χαλιναγωγούν, από την µία µεριά παράγοντες βιοτικοί (ζώα,φυτά) κι από την άλλη µεριά παράγοντες αβιοτικοί (έδαφος, κλιµατολογικοί παράγοντες, κλπ.).∆ηµιουργείται έτσι ένα πολύπλοκο σύστηµα αλληλοεξαρτώµενων παραγόντων, που ονοµάζεται Οικολογικό Σύστηµα ή Οικοσύστηµα.

Εξεταζόµενο στο σύνολό του, το Οικοσύστηµα βρίσκεται σε ισορροπία. Η ισορροπία αυτή δεν είναι στατική αλλά δυναµική. ∆ηλαδή, οι πληθυσµοί των ζωντανών οργανισµών αυξοµειώνονται σε αριθµό, µε την συναίνεση ή σε βάρος άλλων παραγόντων του Οικοσυστήµατος. Το Οικοσύστηµα έχει µία ευαισθησία και µία δυνατότητα ενδογενή να αντιδρά αυτόµατα σε κάθε επερχόµενη διατάραξή του.

Ο άνθρωπος, παράγοντας κι αυτός του Οικοσυστήµατος, αρχικά ζούσε νοµαδικά, µετακινούµενος προς την περιοχή που του εξασφάλιζε τροφή (κυνήγι, φυτά). Με την πάροδο των αιώνων έγινε πρακτικότερος δηµιουργώντας οικισµούς, κατασκευάζοντας εργαλεία και επιδιδόµενος γενικά στην γεωργική πράξη. Στην κυριολεξία µετατράπηκε από κυνηγός σε καλλιεργητή.

Η γεωργία είναι η έκφραση της προσπάθειας του ανθρώπου να προσπορισθεί τροφή. Η προσπάθεια αυτή γίνεται όλο και πιο έντονη αν αναλογισθεί κανείς, από την µια µεριά το πλήθος των ατόµων που πρέπει να διατραφούν και από την άλλη µεριά την σταθερότητα (αν όχι την µείωση) των εκτάσεων που διατίθενται προς εκµετάλλευση για παραγωγή τροφών.

Με την γεωργική πράξη, τον ηθεληµένο δηλαδή πολλαπλασιασµό διαφόρων φυτών και εκτροφή ζώων, σε βάρος φυσικά άλλων µη χρήσιµων οργανισµών, επέφερε µία σοβαρή διαταραχή του Οικοσυστήµατος. Σ’ αυτήν την διαταραχή, η αντίδραση του Οικοσυστήµατος είναι µία τάση επαναφοράς της φυσικής ισορροπίας, µία τάση αυξήσεως των πληθυσµών διαφόρων οργανισµών (ζώων ή φυτών), παρασίτων των καλλιεργούµενων φυτών ή των εκτρεφόµενων ζώων, οι οποίοι επωφελούνται από τον µεγάλο πληθυσµό των καλλιεργούµενων φυτών και εκτρεφόµενων ζώων, αντίστοιχα. Ο άνθρωπος, προφανώς, προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή την αστάθεια αυτή του Οικοσυστήµατος (που ο ίδιος προκάλεσε), και το κατορθώνει µε συνεχείς επεµβάσεις επί όλων των παραγόντων που επηρεάζουν καταστρεπτικά τις καλλιέργειές του. Από την άλλη µεριά η συνεχής εκµετάλλευση του εδάφους για γεωργικούς σκοπούς επέφερε σταδιακά την πενία σε θρεπτικά στοιχεία, µε αποτέλεσµα πολλές εκτάσεις να µετατραπούν σε µη εκµεταλλεύσιµες και στην συνέχεια ερηµικές. Έλαβε εποµένως ο άνθρωπος και λαµβάνει όλα τα απαιτούµεναµέτρα για την διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Και στις δύο προσπάθειες αυτές ο άνθρωπος χρησιµοποίησε και χρησιµοποιεί συνθετικές χηµικές ουσίες για την άσκηση δηλαδή της Φυτοπροστασίας και για την Λίπανση των εδαφών...".

Διαβάστηκε 8091 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013 09:25
ilias

Ιστότοπος: www.altermarket.com
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Η φυτοπροστασία στη βιολογική γεωργία »
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια