Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013 22:22

Ημερολόγιο κήπου - Πότε ρίχνω λίπασμα σε δέντρα και λαχανικά

Γράφτηκε από τον 
Ημερολόγιο λίπανσης δέντρων και λαχανικών Ημερολόγιο λίπανσης δέντρων και λαχανικών

Σας παρουσιάζω ένα συγκεντρωτικό πίνακα για το πότε λιπαίνουμε τα δέντρα και τα λαχανικά και με ποια λιπάσματα.

Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει στον προγραμματισμό των εργασιών στον κήπο μας.

Οι αναφορές στις οργανικές και ανόργανες ουσίες λίπανσης είναι ενδεικτικές.

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τους συνδέσμους για να δείτε τις λεπτομέρειες για τη σωστή λίπανση.

Μόνο έτσι θα έχετε τις πλήρεις πληροφορίες.

Οι λιπάνσεις που αναφέρονται σε περιόδους πριν τη σπορά, αφορούν την προετοιμασία του εδάφους.

Ιανουάριος

Πορτοκαλιά

Φωσφορούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λεμονιά

Χρήση λιπάσματος 1:1:2. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Καρότα

Άζωτο (για φύτευση τον Οκτώβριο). Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Αμπέλι-Κλήματα

Κάλιο (βαριά εδάφη), Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Φεβρουάριος

Αχλαδιά

Λίπανση με NPK 15-5-10. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Βερικοκιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Δαμασκηνιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πορτοκαλιά

Φωσφορούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λεμονιά

Χρήση λιπάσματος 1:1:2. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Καρυδιά

Άζωτο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κυδωνιά

Λίπανση παρόμοια αυτό της αχλαδιάς. Λίπανση με NPK 15-5-10. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Ροδιά

Άζωτο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Συκιά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο. Μικρές απαιτήσεις σε λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Καρότα

Άζωτο (για φύτευση τον Οκτώβριο). Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Φασόλια

Φωσφόρος, Κάλιο, Μαγνήσιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Αμπέλι-Κλήματα

Άζωτο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Αμπέλι-Κλήματα

Κάλιο (ελαφρά εδάφη), Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μάρτιος

Βερικοκιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Δαμασκηνιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πορτοκαλιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λεμονιά

Μικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Καρυδιά

Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κυδωνιά

Διαφυλλικά είτε με θειικό μαγνήσιο 1%, είτε με νιτρικό μαγνήσιο 0,5%. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μηλιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Ροδακινιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Φιστικιά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Φουντουκιά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Αγκινάρα

Άζωτο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μπάμια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πιπεριά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Τομάτα (Ντομάτα)

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά, Κομπόστ. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Απρίλιος

Αχλαδιά

Λίπανση με NPK 15-5-10. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λεμονιά

Μικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κυδωνιά

Λίπανση παρόμοια αυτό της αχλαδιάς. Λίπανση με NPK 15-5-10. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μηλιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Αγγουριά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κολοκυθιά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πεπόνι

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μάιος

Αμυγδαλιά

Κοπριά, φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λεμονιά

Μικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μηλιά

Αζωτούχος λίπανση, με νερό. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Ροδιά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Αγγουριά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Τομάτα (Ντομάτα)

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά, Κομπόστ. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Ιούνιος

Αμυγδαλιά

Κοπριά, φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λεμονιά

Μικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μηλιά

Αζωτούχος λίπανση, με νερό. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Καρπούζι

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κολοκυθιά

Άζωτο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μπάμια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πιπεριά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πεπόνι

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Τομάτα (Ντομάτα)

Άζωτο, Κάλιο, Μαγνήσιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Φασόλια

Φωσφόρος, Κάλιο, Μαγνήσιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Ιούλιος

Ελιά

Ψεκασμός του δένδρου στο φύλλωμα με διάλυμα ουρίας. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λεμονιά

Μικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μηλιά

Αζωτούχος λίπανση, με νερό. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Ροδακινιά

Καλιούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κολοκυθιά

Άζωτο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πατάτα

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πιπεριά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πεπόνι

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Τομάτα (Ντομάτα)

Άζωτο, Κάλιο, Μαγνήσιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Αύγουστος

Ελιά

Ψεκασμός του δένδρου στο φύλλωμα με διάλυμα ουρίας. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λεμονιά

Μικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μηλιά

Αζωτούχος λίπανση, με νερό. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κουνουπίδια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λάχανα

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μαρούλια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μπιζέλι και Αρακάς

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κομπόστ. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πιπεριά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πεπόνι

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Σπανάκι

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Τομάτα (Ντομάτα)

Άζωτο, Κάλιο, Μαγνήσιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Σεπτέμβριος

Λεμονιά

Μικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Συκιά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο. Μικρές απαιτήσεις σε λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κουκιά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κουνουπίδια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μαρούλια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Οκτώβριος

Ελιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λεμονιά

Μικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Φιστικιά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Αγκινάρα

Κοπριά, Φωσφόρος. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λάχανα

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μαρούλια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μπιζέλι και Αρακάς

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κομπόστ. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Πατάτα

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Σπανάκι

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Αμπέλι-Κλήματα

Φωσφόρος. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Νοέμβριος

Αμυγδαλιά

Κοπριά, φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Ελιά

Αζωτούχος λίπανση. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Καρυδιά

Φωσφόρος και Κάλιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Καρπούζι

Κοπριά (προετοιμασία εδάφους). Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κουνουπίδια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μαρούλια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Δεκέμβριος

Καρυδιά

Φωσφόρος και Κάλιο. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κερασιά-Βυσσινιά

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο (πριν τα Χριστούγεννα). Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κουνουπίδια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Μαρούλια

Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά. Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Λιπάνσεις που εξαρτώνται από την εποχή σποράς

Κρεμμύδι χλωρό

Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Κρεμμύδι ξερό

Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Σκόρδο

Δείτε λεπτομέρειες για τη λίπανση

Διαβάστηκε 257115 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 18:57
ilias

Ιστότοπος: www.altermarket.com

3 σχόλια

 • Σύνδεσμος σχολίου Βασίλης Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2013 08:50 δημοσιεύθηκε από Βασίλης

  Ευχαριστώ για την προσφορά. Την χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία, μιά και ακούμε διάφορες γνώμες, ακόμη και από γεωπόνους...

 • Σύνδεσμος σχολίου Σοφία Παπάζογλου Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2013 14:48 δημοσιεύθηκε από Σοφία Παπάζογλου

  Πολύ καλή δουλειά Ηλία! Μπράβο! Χρήσιμο ημερολόγιο και όλα μαζεμένα!

 • Σύνδεσμος σχολίου Θεολόγης Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2013 19:26 δημοσιεύθηκε από Θεολόγης

  Πολυ καλη δουλεια Ηλία
  Νομιζω οτι ειναι πολυ απαραιτητο εργαλειο.
  Εχω καποια κενα (τελειως ασχετος) σε οτι αφορα τα ραντισματα αν υπηρχε καποιος οδηγος και γι αυτα θα ειναι οτι καλυτερο. Μιλαω για περιοδους - εποχες που πρεπει να ραντιζουμε και με τι συγκεκριμενα.

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια