Αναζήτηση πληροφοριών & εικόνων στο διαδίκτυο και στο Καλλιεργώ για όλα τα θέματα που σας ενδιαφέρουν

Εξοπλισμός-Προϊόντα-Υπηρεσίες-Κήπος

Στην ετικέτα του φυτοφαρμάκου θα βρούμε κάποιες ενδείξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Τι σημαίνουν αυτές; Πως μας ενημερώνουν για τη φύση και τον τρόπο χρήσης του φυτοφαρμάκου;

Για παράδειγμα, τί σημαίνουν τα WP, EC, WG, SL στις ετικέτες των Antracol, Topas, Segethion, Confidor αντίστοιχα;

antracol
Τί σημαίνει το WP στην ετικέτα του Antracol;

topas
Τί σημαίνει το EC στην ετικέτα του Topas;

segethion
Τί σημαίνει το WG στην ετικέτα του Segethion;

confidor
Τί σημαίνει το SL στην ετικέτα του Confidor;

Από τι αποτελείται ένα φυτοφάρμακο

Κάθε φυτοφάρμακο (εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο) που διατίθεται στο εμπόριο με κάποια εμπορική ονομασία, αποτελείται στην ουσία από ένα δραστικό συστατικό και μία σειρά από άλλα βοηθητικά συστατικά που παλαιότερα αναφέρονταν ως αδρανή συστατικά.

Το δραστική συστατικό είναι μία ουσία που προστατεύει το φυτό, σκοτώνει έντομα και μύκητες ή εμποδίζει την ανάπτυξη.

Τα υπόλοιπα συστατικά που αποτελούν το φυτοφάρμακο, χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την εφαρμογή του δραστικού συστατικού. Μπορεί να είναι διαλύτες, φορείς, ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική ένωση εκτός από το δραστικό συστατικό, που προστίθενται σκόπιμα.

Υπάρχουν πολλοί τύποι βοηθητικών συστατικών

Οι διαλύτες είναι υγρά που διαλύουν το δραστικό συστατικό.

Οι φορείς είναι υγρά ή στερεά χημικά που προστίθενται σε ένα φυτοφάρμακο με σκοπό να βοηθήσουν στην παροχή του δραστικού συστατικού.

Οι βοηθητικές ενώσεις βοηθούν στην προσκόλληση της δραστικής ουσίας ή στην εξάπλωσή της στην επιφάνεια εφαρμογής.

Ερμηνεία χαρακτήρων στις ετικέτες των φυτοφαρμάκων

Για κάθε αντιμετώπιση προσβολής από έντομα ή μύκητες θα βρούμε πολλά διαφορετικά φυτοφάρμακα λόγω των διαφορετικών δραστικών συστατικών που χρησιμοποιούνται, της διαλυτότητας των δραστικών συστατικών, της ικανότητας ελέγχου της προσβολής, της ευκολίας ελέγχου και μεταφοράς.

Στη συνέχεια θα βρείτε τους λατινικούς χαρακτήρες που αναφέρονται στις ετικέτες των φυτοφαρμάκων δίπλα στο εμπορικό τους όνομα. Αποτελούνται από δύο λατινικούς χαρακτήρες που χαρακτηρίζουν το είδος του φαρμάκου και εμπεριέχουν οδηγίες για τη χρήση τους.

AE
Αερόλυμα
Aerosol dispenser

AL
Άλλα υγρά που εφαρμόζονται αδιάλυτα
Other liquids to applied undiluted

AP
Όλα τα άλλα προϊόντα που εφαρμόζονται αδιάλυτα
All other products to be applied undiluted

BR
Μπρικέτα
Briquette

CB
Συμπυκνωμένο δόλωμα
Bait concentrate

CP
Σκόνη επαφής
Contact powder

CS
Εναιώρημα μικροκαψουλών. Μικροσκοπικές κάψουλες που αραιώνονται στο νερό και σχηματίζουν εναιώρημα.
Capsule suspension

DC
Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα
Dispersible concentrate

DP
Σκόνη επίπασης. Λεπτόκοκκη ρέουσα σκόνη για επιπάσεις.
Dustable powder

DS
Σκόνη για ξηρή επένδυση σπόρων
Powder for dry seed treatment

DT
Ταμπλέτες για άμεση εφαρμογή
Tablets for direct application

EC
Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα. Η δραστική ουσία βρίσκεται σε οργανικό διαλύτη που κατά την αραίωση στο νερό, δίνει γαλάκτωμα.
Emulsifiable concentrate

EG
Γαλακτοποιήσιμο κοκκώδες
Emulsifiable granule

EO
Γαλάκτωμα, νερό σε έλαιο
Emulsion, water in oil

EP
Γαλακτοποιήσιμη σκόνη
Emulsifiable powder

ES
Γαλάκτωμα για την επένδυση σπόρων
Emulsion for seed treatment

EW
Γαλάκτωμα σε νερό. Η δραστική ουσία βρίσκεται σε διασπορά υπό μορφή μικρών σφαιριδίων, οργανικής φύσης σε νερό.
Emulsion, oil in water

FS
Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα για επένδυση σπόρων. Για επένδυση σπόρων, μετά από αραίωση σε νερό.
Flowable concentrate for seed treatment

FU
Καπνογόνο. Στερεό σκεύασμα που μετά από ανάφλεξη, απελευθερώνει την δραστική ουσία σε καπνό.
Smokegenerator

GA
Υγροποιημένο αέριο υπό πίεση. Η δραστική ουσία σε μορφή αερίου υπό πίεση που εφαρμόζεται με ειδική τεχνική.
Gas

GE
Σακίδια.Προϊόν που παράγει καπνό. Η δραστική ουσία απελευθερώνεται μετά από χημική αντίδραση σε μορφή αερίου.
Gas generating product

GL
Γαλακτοποιήσιμο τζελ. Ζελατινώδες σκεύασμα που αραιώνεται στο νερό και δίνει γαλάκτωμα.
Emulsifiable gel

GR
Κοκκώδες. Έτοιμο σκεύασμα σε μορφή κόκκων.
Granule

GS
Γράσσο
Grease

GW
Διαλυτό στο νερό τζελ
Water soluble gel

HN
Hot fogging concentrate

KK
Συνδυασμός στερεό/υγρό
Combi-pack solid/liquid*

KL
Συνδυασμός υγρό/υγρό
Combi-pack liquid/liquid*

KN
Cold fogging concentrate

KP
Συνδυασμός στερεό/στερεό
Combi-pack solid/solid*

LN
Μακράς διάρκειας εντομοκτόνο δίχτυ
Long-lasting insecticidal net

LS
Διάλυμα για την επένδυση σπόρων
Solution for seed treatment

MC
Σπείρα κατά των κουνουπιών
Mosquito coil

ME
Μικρογαλάκτωμα
Microemulsion

OD
Ελαιώδες εναιώρημα
Oil dispersion

OF
Ελαιο-αναμίξιμο πλευστό συμπήκνωμα. Zελαιώδες εναιώρημα που απαιτεί αραίωμα σε νερό
Oil miscible flowable concentrate (oil miscible suspension)

OL
Ελαιο-αναμίξιμο υγρό. Έτοιμο σκεύασμα ή σκεύασμα που απαιτεί αραίωση σε οργανικό διαλύτη.
Oil miscible liquid

OP
Σκόνη διασκορπίσιμη σε έλαιο
Oil dispersible powder

PA
Πάστα. Έτοιμο δόλωμα σε πάστα κατά των τρωκτικών.
Paste

PR
Ροζέτα φυτών
Plant rodlet

PS
Σπόρος καλυμμένος με εντομοκτόνο
Seed coated with a pesticide

RB
Δόλωμα (έτοιμο προς χρήση). Έτοιμο δόλωμα για προσέλκυση και κατάποση από τους οργανισμούς στόχους.
Bait (ready for use)

SC
Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα. Πολύ πυκνό σταθερό εναιώρημα που αραιώνεται σε νερό.
Suspension concentrate (= flowable concentrate)

SD
Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα για άμεση εφαρμογή.
Suspension concentrate for direct application

SE
Εναιώρημα σε γαλάκτωμα. Πυκνό μίγμα από εναιωρηματοποιήσιμη σκόνη και γαλακτωματοποιήσιμο υγρό που αραιώνεται σε νερό.
Suspo-emulsion

SG
Υδατοδιαλυτό κοκκώδες
Water soluble granule

SL
Συμπυκνωμένο διάλυμα
Soluble concentrate

SO
Έλαιο Επάλειψης
Spreading oil

SP
Υδατοδιαλυτή σκόνη. Λεπτόκοκκος σκόνη που διαλύεται στο νερό, και δίνει διάλυμα της δραστικής ουσίας, αλλά και αδρανών υλικών.
Water soluble powder

ST
Υδατοδιαλυτές ταμπλέτες
Water soluble tablets

SU
Ultralow volume (ULV) suspension

TB
Ταμπλέτα. Δισκία με την δραστική ουσία που απαιτούν διάλυση στο νερό.
Tablet

TC
Τεχνικό υλικό
Technical material

TK
Τεχνικό συμπήκνωμα
Technical concentrate

UL
Υγρό υπέρμικρου όγκου. Έτοιμο πυκνό διάλυμα για εφαρμογή με ψεκαστικά υπέρμικρου όγκου.
Ultra-low volume (ULV) liquid

VP
Υγρό υποκαπνιστικό ή αμπούλα ατμών. Υγρό σκεύασμα που απελευθερώνει την δραστική ουσία υπό μορφή ατμών ή αμπούλες έτοιμες που απελευθερώνουν ελεγχόμενα την δραστική ουσία.
Vapour releasing product

WG
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι. Κόκκοι που αποδομούνται στο νερό και σχηματίζουν εναιώρημα.
Water dispersible granule

WP
Βρέξιμη σκόνη. Λεπτόκοκκο σκεύασμα που αραιώνεται στο νερό και σχηματίζει εναιώρημα.
Wettable powder

WS
Υδατοδοαλυτή σκόνη για δημιουργία πάστας. Σκόνη που διαλύεται σε μεγάλη συγκέντρωση σε νερό, σχηματίζοντας πάστα, για επενδύσεις σπόρων.
Water dispersible powder for slurry treatment

WT
Εναιωρηματοποιήσιμες ταμπλέτες
Water dispersible tablets

XX
Άλλα
Others

ZC
Συνδυασμός CS και SC

ZE
Συνδυασμός CS και SE

ZW
Συνδυασμός CS και EW

Προσοχή και υπευθυνότητα στη χρήση των φυτοφαρμάκων!

Αν χρειαστεί να ψεκάσετε με κάποιο φυτοφάρμακο, δείτε τις ενδείξεις σχετικά με το αποτέλεσμα που θα έχει αυτό στις μέλισσες. Μην ψεκάζετε αν το φυτό βρίσκεται σε φάση ανθοφορίας και το επισκέπτονται μέλισσες.

Ο γεωπόνος Κολιοπάνος Σωτήρης, ΑΠΘ Μ.Sc αναφέρει σχετικά με την ασφαλή χρήση των φυτοφαρμάκων.

Ποτέ μην κάνετε χρήση φυτοφαρμάκων εάν δεν είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε.

Διαβάστε με προσοχή όλους τους κανόνες ασφαλείας, την συνδυαστικότητα, την δοσολογία και το φάσμα δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Ποτέ μην συνδυάζετε φυτοφάρμακα, μεταξύ τους ή με λιπάσματα εάν δεν είστε σίγουροι για την συνδυαστικότητα. Ακόμα και σκευάσματα που συνδυάζονται, ποτέ δεν είστε σίγουροι για το τελικό ph του σκευάσματος σας, εάν δεν κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους. Θα δημιουργήσετε αποσταθεροποίηση των σκευασμάτων ή φυτο-τοξικότητα στα φυτά σας.

Τα σκευάσματα δεν δρουν με το ίδιο τρόπο σε ανόμοιες συνθήκες θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας, υγρασίας.

Ποτέ μην υπερβαίνετε την δοσολογία του φυτοφαρμάκου. Δεν θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα και το φυτοφάρμακο θα καταλήξει , μέσο του περιβάλλοντος ή της διατροφικής αλυσίδας, στον ίδιο σας τον οργανισμό.

Εάν δεν είστε σίγουροι για τον ψεκασμό (ακόμα και εάν έχετε πάρει την Κρατική πιστοποίηση ψεκαστή - όπως και να την πήρατε), ρωτήστε πάντα τον Γεωπόνο σας για την ημέρα και ώρα εφαρμογής, τον τρόπο παρασκευής του διαλύματος και τον τρόπο εφαρμογής του.

Προμηθευτείτε ποιοτικό εξοπλισμό προστασίας ψεκασμού. Διατηρήστε τον σε καλή κατάσταση (γάντια ή στολές χωρίς τρύπες κλπ, πλύσιμο μετά τον ψεκασμό, μάσκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές).

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δόση φυτοφαρμάκου, δέχεται πάντα ο ψεκαστής, με διάφορες οδούς εισχώρησης στον οργανισμό (πχ δέρμα προσώπου - μάτια). Προφυλάξτε με τον ίδιο τρόπο και τον συνοδό, που έχετε μαζί σας.

Προσοχή στα παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν κανένα λόγο, να γνωρίζουν που έχετε τα φυτοφάρμακα ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ποτέ να μην έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τα φυτοφάρμακα, με κανέναν τρόπο. Ποτέ μην σας συνοδεύουν παιδιά , έστω και σε απόσταση την ώρα του ψεκασμού.

Φροντίστε να μην υπάρχουν οικόσιτα ζώα τριγύρω ή κοντά στην καλλιέργεια, για όλες τις ημέρες ελλειμματικότητας του φυτοφαρμάκου. Δώστε μεγάλη προσοχή στην προστασία των εντόμων επικονιάσεων.

Μην αφήνετε συσκευασίες, κοντά σε πηγάδια, ρέματα, ποτάμια ή γεωτρήσεις. Ποτέ μην καίτε τις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων (δημιουργούνται πολύ τοξικά αέρια). Η χώρα μας διαθέτει σύστημα επιστροφής των συσκευασιών.

Πηγές

https://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide_formulation
http://www.cipac.org/index.php/methods-publications/further-information/formulation-codes
http://npic.orst.edu/factsheets/formulations.html
http://www.cdpr.ca.gov/docs/emon/surfwtr/presentations/gouge_formulation_050510.pdf
http://www.e-geoponoi.gr/index.php/2015-10-07-05-36-19/item/1049-ti-simainoun-oi-endeikseis-ton-georgikon-farmakon

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο www.kalliergo.gr

Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2017 01:05

Ξυλόσομπα (Σόμπα με ξύλα) και μπουριά. Χρήσιμες πληροφορίες

Γράφτηκε από τον

Αυτό το άρθρο περιγράφει το τι έμαθα αντιμετωπίζοντας προβλήματα με τα μπουριά της ξυλόσομπας. Τι έμαθα για τις σόμπες, τα μπουριά και τα καυσόξυλα.

Στο εξοχικό μας χρησιμοποιούμε μία μαντεμένια ξυλόσομπα για θέρμανση εδώ και πολλά χρόνια. Η ξυλόσομπα ζεσταίνει αποτελεσματικά αν έχει στηθεί σωστά και είναι οικονομική.

Μήκος οριζόντιων μπουριών

Ποιο είναι το μέγιστο μήκος των οριζόντιων μπουριών;

Το μήκος των οριζόντιων μπουριών έχει σημασία για το σωστό “τράβηγμα” της σόμπας. Αν η σόμπα δεν “τραβά” σωστά τότε η καύση δεν είναι αποδοτική και βγαίνουν καπνοί μέσα στο σπίτι-δωμάτιο.

Σύμφωνα με τα πρότυπα του εξωτερικού, το μήκος των οριζόντιων μπουριών δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μήκος το 1,5 των κάθετων μπουριών.

Αν π.χ. έχετε 5 μέτρα κάθετα μπουριά (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών-καμινάδα), εσωτερικά πρέπει να έχετε μέγιστο 5 & 1,5 = 7,5 μέτρα οριζόντια μπουριά.

Αναφέρομαι σε πρότυπα εξωτερικού (Καναδάς, Αμερική) γιατί δεν κατάφερα να βρω κάποιες οδηγίες ή πρότυπα από επίσημη Ελληνική πηγή.

Αν το μήκος των οριζόντιων μπουριών είναι μεγαλύτερο από το 1,5 των κάθετων τότε τα καυσαέρια από την καύση του ξύλου (καυσόξυλων) υγροποιούνται εντός των μπουριών.

Η υγροποίηση οδηγεί τα μπουριά σε οξείδωση με αποτέλεσμα να καταστραφούν.

Μέχρι να καταστραφούν και να χρειαστούν αντικατάσταση, δημιουργούνται μικρές τρύπες από τις οποίες φεύγουν επικίνδυνα καυσαέρια.

Αν οι σύνδεσμοι ανάμεσα στα μπουριά δεν είναι καλά στεγανωμένοι θα δείτε να στάζει μαύρο υγρό από αυτούς που λεκιάζει το πάτωμα.

Πόσες γωνίες στα μπουριά;

Ο βέλτιστος αριθμός γωνιών 90 μοιρών στα μπουριά είναι μόνο 2. Περισσότερες γωνίες δημιουργούν πολλά προβλήματα και εμποδίζουν το σωστό ελκυσμό (“τράβηγμα”) των καυσαερίων.

Να έχετε υπόψη σας ότι στις γωνίες εμφανίζεται η μεγαλύτερη συσσώρευση υπολειμμάτων καύσης.

Οι γωνίες είναι οι πρώτες που βουλώνουν και θέλουν καθάρισμα για να υπάρχει σωστός ελκυσμός.

Τι κλίση πρέπει να έχουν τα οριζόντια μπουριά;

Για να τραβά ιδανικά η σόμπα, τα οριζόντια μπουριά πρέπει να έχουν κλείσει 10% προς τα επάνω.

Το μέρος που το μπουρί βγαίνει εκτός του σπιτιού στην καμινάδα, πρέπει να είναι 10% ψηλότερα από ότι το πρώτο οριζόντιο μπουρί πιο κοντά στη σόμπα.

Η διαφορά στην κλίση βοηθά τη σόμπα να τραβά καλύτερα.

Όταν ανοίγω την πόρτα να βάλω ξύλα στη σόμπα βγαίνει καπνός

Αυτό σημαίνει ότι η σόμπα δεν “τραβά” σωστά. Δεν υπάρχει αρκετός ελκυσμός των καυσαερίων.

Τι μπορεί να φταίει;

Δύο είναι οι πιο πιθανοί λόγοι που βγαίνει καπνός κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα της ξυλόσομπας.

Τα μπουριά είναι βουλωμένα. Να τα καθαρίσετε.

Έχει γεμίσει το δοχείο στάχτης κάτω από το θάλαμο καύσης. Να το αδειάσετε.

Πως καθαρίζω τα μπουριά της σόμπας

Ο καθαρισμός των μπουριών της σόμπας δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Δυστυχώς...

Προσωπικά, αποσυναρμολογώ τα μπουριά.

Τα βγάζω έξω από το σπίτι.

Τα χτυπώ ώστε να φύγουν τα πολλά υπολείμματα από μέσα.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώ μία ειδική βούρτσα για να τα ξύσω εσωτερικά και να αφαιρέσω τα υπολείμματα της καύσης (κρεόσωτο) που έχουν επικαθίσει εσωτερικά.

Στη συνέχεια συναρμολογώ ξανά τα μπουριά και σφραγίζω τις ενώσεις με ασημένια μεταλλική ταινία.

Αυτό το κάνω κάθε καλοκαίρι ώστε η σόμπα να είναι έτοιμη για το χειμώνα.

Δεν είναι εύκολη διαδικασία, ούτε ευχάριστη.

Η αποζημίωση είναι η σωστή λειτουργία της σόμπας το χειμώνα.

Υλικό κατασκευής μπουριών σόμπας

Στην αγορά θα βρείτε διάφορες ποιότητες μπουριών.

Θα βρείτε ανοξείδωτα μπουριά.

Θα βρείτε επισμαλτωμένα μπουριά.

Θα βρείτε φτηνά μπουριά που μοιάζουν με ανοξείδωτα ενώ δεν είναι.

Θα βρείτε μονωμένα μπουριά που προτείνονται για την καπνοδόχο.

Στην αρχή όταν δεν ήξερα πολλά για τις σόμπες, χρησιμοποίησα για το εσωτερικό κύκλωμα φτηνά μπουριά που έμοιαζαν με ανοξείδωτα.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα άλλαζα κάθε 1 με 2 χρόνια γιατί τρυπούσαν.

Τελικά κατέληξα να χρησιμοποιώ μόνον επισμαλτωμένα μπουριά. Είναι πιο ακριβά, αλλά ποιοτικά είναι εκπληκτικά. Αντέχουν πολλά χρόνια χωρίς πρόβλημα. Έχω πάνω από 10 χρόνια να τα αλλάξω. Κι ακόμη μοιάζουν με καινούργια...

Πότε αγοράζω ξύλα (καυσόξυλα) για τη ξυλόσομπα

Η ιδανική περίοδος για να αγοράσετε ξύλα (καυσόξυλα) για τη σόμπα είναι το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι τα ξύλα θα είναι “ξερά”.

“Ξερά” σημαίνει ότι θα έχουν μικρό ποσοστό υγρασίας. Άρα θα καίγονται ευκολότερα χωρίς να δημιουργούν υπολείμματα και έχοντας μεγάλη θερμιδική απόδοση.

Αποθηκεύστε τα ξύλα (καυσόξυλα) σε ένα μέρος που δεν θα τα πιάσει η βροχή ή υγρασία.

δανικά θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα ώστε να αποβάλλουν την υγρασία τους μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε.

Τι να κάνω αν τα ξύλα (καυσόξυλα) που αγόρασα έχουν υγρασία και δεν καίγονται σωστά

στέγνωμα ξύλων επάνω στη σόμπα
Ξυλόσομπα - Στέγνωμα ξύλων επάνω στη σόμπα

Όπως καταλάβετε, το έχω κάνει και αυτό. Να αγοράσω ξύλα (καυσόξυλα) την τελευταία στιγμή μέσα στο χειμώνα.

Τα ξύλα αυτά έχουν μεγάλη υγρασία και είναι δύσκολο να καούν αν δεν τα προετοιμάσετε κατάλληλα.

Αυτό που κάνω είναι να βάζω μία σχάρα τζακιού επάνω από τη σόμπα και να βάζω σε αυτή τα “υγρά” ξύλα.

Καθώς καίει η σόμπα, ξεραίνει τα ξύλα. Δεν λύνει το πρόβλημα 100%, αλλά βελτιώνει πολύ την κατάσταση.

Τι είδος ξύλου (καυσόξυλου) να αγοράσω για την ξυλόσομπα;

καυσόξυλα
Καυσόξυλα στοιβαγμένα

Τα είδη ξύλων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην Ελλάδα είναι η ελιά, η οξιά, η δρυς και το πεύκο.

Κάθε τύπος ξύλου έχει διαφορετική θερμιδική αξία. Η θερμιδική αξία εκφράζει τη θερμότητα που εκλύεται κατά την καύση του ξύλου. Η θερμιδική αξία μετράται σε Kcal/Kgr. Θερμίδες ανά Κιλό ξύλου.

Ελιά: Καίγεται αργά, με μικρή φλόγα και μεγάλη διάρκεια καύσης. Η θερμιδική της αξία είναι περίπου 4.100 Kcal/Kg.

Δρυς: Είναι πυκνό ξύλο και έχει μεγάλο βάρος. Δίνει ωραία φλόγα και μεγάλη διάρκεια καύσης. Η θερμιδική αξία της είναι περίπου 4.700 Kcal/Kg.

Οξιά: Είναι σκληρό ξύλο και έχει μεγάλο βάρος και πικνότητα. Καίγεται πιο γρήγορα από την δρυ. Η θερμιδική αξία της είναι περίπου 4.700 Kcal/Kg.

Πεύκο: Μαλακό ξύλο. Ανάβει πολύ εύκολα και δίνει μεγάλη φλόγα λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας του σε ρετσίνι, αλλά καίγεται και εξίσου γρήγορα. Λόγω του ρετσινιού έχει υψηλή θερμιδική αξία (4.850 Kcal/Kg). Χρησιμοποιείται ως βοηθητικό γιατί καίγεται γρήγορα και εύκολα. Μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσεις φθορές στα μπουριά γιατί αφήνει πολλά κατάλοιπα.

Μπρικέτες (Briquettes)

μπρικέτες
Μπρικέτες (Briquettes)

Οι μπρικέτες είναι ένας σχετικά νέος τύπος καυσίμου για σόμπες.

Κατασκευάζονται από υπολείμματα συμπιεσμένης οργανικής ύλης (βιομάζα).

Θα τις βρείτε σε συσκευασίες από 5 έως 12 τεμάχια.

Έχουν μακρόστενο σχήμα. Κάποιες έχουν και τρύπα στη μέση.

Τα χαρακτηριστικά των μπρικετών είναι η πολύ χαμηλή υγρασία (μικρότερη από 7%), η υψηλή θερμιδική απόδοση και η χαμηλή παραγωγή στάχτης.

Φαινομενικά κοστίζουν ακριβότερα από τα ξύλα. Αν όμως λάβετε υπόψη σας την απόδοση, τη διάρκεια καύσης και τη θέρμανση που παράγουν, τότε αυτό μάλλον δεν ισχύει.

Έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ μπρικέτες σχετικά πρόσφατα και είμαι πολύ ικανοποιημένος.

Χρησιμοποιώ μπρικέτες σε συνδυασμό με ξύλα.

Έχω παρατηρήσει καλύτερες αποδόσεις από τη σόμπα. Το σπίτι ζεσταίνεται περισσότερο και καλύτερα.

Αξίζει να δοκιμάσετε τις μπρικέτες.

Στην αγορά θα βρείτε πολλές επιλογές και σε διάφορες τιμές και συσκευασίες.

Μπρικέτες φτηνές, ακριβές, με τρύπα στη μέση, και χωρίς τρύπα στη μέση.

Η συμβουλή μου είναι να δοκιμάσετε και να δείτε ποιες μπρικέτες σας ικανοποιούν καλύτερα.

Τι δεν καίμε στη σόμπα

Στη σόμπα δεν καίμε πλαστικά, νοβοπάν, ξύλα που είναι βαμένα, ξύλα που είναι επεξεργασμένα και εμποτισμένα.

Τι κάνουμε τη στάχτη

Η στάχτη είναι ένα πολύτιμο συστατικό (λίπασμα) για τον κήπο μας.

Προσωπικά μαζεύω ευλαβικά τη στάχτη από καθαρά ξύλα και στη συνέχεια τη ρίχνω στον κήπο.

Με αυτό τον τρόπο εμπλουτίζω το χώμα με ανόργανα στοιχεία πολύτιμα για τα φυτά.

Φροντίζω ώστε η στάχτη να μην προέρχεται από πλαστικά, νοβοπάν, ξύλα που είναι βαμένα, ξύλα που είναι επεξεργασμένα και εμποτισμένα. Μόνον καθαρά καυσόξυλα.

Το CropDiagnosis είναι μία φιλόδοξη Ελληνική προσπάθεια για την ανάπτυξη μίας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (app) που θα μας επιτρέπει να κάνουμε διάγνωση των προβλημάτων που έχουν τα φυτά.

Το Νοέμβριο του 2015 είχα παρουσιάσει πρώτη φορά την ιδέα.

Σήμερα το CropDiagnosis app είναι διαθέσιμο για download από το Google Play, για Android κινητά.

Σάββατο, 11 Ιούνιος 2016 13:51

Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών;

Γράφτηκε από τον

Υπάρχουν στιγμές που κάνεις πραγματικά reset και λες "ΟΚ. Δεν ήξερα τίποτα μέχρι τώρα. Νόμιζα ότι ήξερα".

Μία τέτοια στιγμή ήταν όταν διάβασα το βιβλίο Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών του Γιάννη Μανέτα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Πως έφτασε το βιβλίο στα χέρια μου

Το βιβλίο έφτασε στα χέρια από μία σύμπτωση.

Η γυναίκα μου (άσχετη με τις καλλιέργειες), είπε σε κάποιον άσχετο με τις καλλιέργειες ότι διατηρώ το www.kalliergo.gr.

Εκείνος της είπε ότι τώρα διαβάζει ένα πολύ καλό βιβλίο για τα φυτά που τον έχει συνεπάρει. Της πρότεινε να μου το αγοράσει και να μου το δωρίσει, πράγμα που έγινε.

"Σου έφερα αυτό μου είπε, αλλά δεν ξέρω αν θα σου αρέσει. Εγώ το βρίσκω βαρετό γιατί είναι πυκνογραμμένο και γιατί δεν έχει εικόνες", μου είπε.

Πόσο λάθος έκανε!

Την πρώτη μέρα διάβασα 80 πυκνογραμμένες σελίδες. Τόσο συναρπαστικό το βρήκα!

Έτσι ευθυγραμμίστηκαν δύο άσχετοι, ένας ημιμαθής και ο Γιάννης Μανέτας και διαβάζοντας το βιβλίο άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τα φυτά.

Έμαθα κι ένα μάθημα. Τα διαμάντια έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις.

Τι θα μάθουμε διαβάζοντας το βιβλίο

Για τα φυτά είναι η προφανής απάντηση.

Αυτό όμως που κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος που το κάνει.

Ο Γιάννης Μανέτας σε παίρνει από το χέρι, σα να ήσουν μικρό παιδί και σου δείχνει το κόσμο των φυτών χωρίς να σε ζαλίζει με περιτές λεπτομέρειες.

Έχω μεγαλώσει και μορφωθεί διαβάζοντας Αγγλική και Αμερικάνικη βιβλιογραφία γιατί τη θεωρώ την καλύτερη και ακομπλεξάριστη που υπάρχει.

Υπήρχαν στιγμές που ξεχνιόμουν και νόμιζα ότι διάβαζα ξένο βιβλίο μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Στην πραγματικότητα έχει συμβεί το αντίθετο. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί και στα Αγγλικά.

Ο λόγος μου θύμισε τον Carl Sagan στο Cosmos. Όπου μπορούσε να κάνει τα δύσκολα, απλά και εύκολα κατανοητά.

Εξηγεί τους μηχανισμούς που κάνουν τα φυτά, παρ' όλο που δεν κινούνται να είναι τα ζωντανά πλάσματα που έχουν επιβιώσει κάθε καταστροφής, σε αντίθεση με τα ζώα που έχουν υποστεί γιγαντιαίας κλίμακας αφανισμούς.

Εξηγεί τον τρόπο που λειτουργούν τα φυτά και επεξεργάζονται την ατμόσφαιρα.

Εξηγεί γιατί τα φυτά είναι υπεύθυνα για τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

Φωτίζει τις "αισθήσεις" των φυτών, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον.

Μιλά για τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών. Αυτούς που τους βοήθησαν να υπάρχουν για δισεκατομμύρια χρόνια.

Και πάρα πολλά άλλα μέσα στις 386 σελίδες του βιβλίου.

Τα φυτά είναι υπερ-ήρωες (super heroes) και πολύπλοκα χημικά εργοστάσια

Ήδη από τις πρώτες σελίδες ανάγνωσης του βιβλίου, θα αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τα φυτά.

Δεν θα τα προσπερνάτε χωρίς πολύ σκέψη. Θα στέκεστε και θα τα θαυμάζετε. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα.

Θα έχετε αρχίσει να καταλαβαίνετε πόσα θαυμαστά πράγματα συμβαίνουν μέσα και γύρω από κάθε φυτό.

Θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε τα περί χώματος, συμβίωσης, αγρανάπαυσης, προσβολών, ασθενειών, μύκητες, βακτήρια, καρπούς, άνθη, έντομα, περιβάλλον, ζώα, ατμόσφαιρα, άνθρωπος.

Αυτή η δημοσίευση δεν έχει καμία σχέση με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ή το συγγραφέα του βιβλίου Γιάννη Μανέτα. Έγινε ως αποτέλεσμα της ανάγνωσης και ενθουσιασμού που μου προκάλεσε το βιβλίο "Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών". Η εικονογράφηση του βιβλίου έχει γίνει από την Μυρσίνη Μανέτα.

Πριν από μερικές ημέρες, οι εκδόσεις Σταμούλη μου έστειλαν ένα νέο βιβλίο τους.

Το “Κηπολόγιο - Απαντήσεις στις συνηθέστερες ερωτήσεις κηπουρικής”.

Οι εκδόσεις Σταμούλη το περιγράφουν ως “Το μικρό βιβλίο που φιλοδοξεί να γίνει ο πιστός σας φίλος στην ενασχόλησή σας με την κηπουρική και να απαντήσει στις συνηθέστερες ερωτήσεις που ταλανίζουν έναν επίδοξο κηπουρό.”

Πρωταρχικές πληροφορίες για την εφαρμογή Crop Diagnosis

Το Crop Diagnosis είναι μία νέα Ελληνική εφαρμογή που υπόσχεται ότι θα γίνει πολύτιμος φίλος του επαγγελματία και ερασιτέχνη καλλιεργητή καθώς θα τον βοηθά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στις καλλιέργειές του. Μέσα από μία σειρά ερωτήσεων θα κάνει διάγνωση και θα προτείνει την κατάλληλη χημική ουσία και τον τρόπο εφαρμογής της. Θα είναι διαθέσιμη το 2016 για κατέβασμα από τα Google Play και App Store και θα λειτουργεί σε smartphones με λειτουργικό Android και iOS αντίστοιχα.

Όλοι όσοι καλλιεργούμε επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά ερχόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με προβλήματα και προσβολές στα φυτά μας.

Μερικά από τα συμπτώματα των προβλημάτων στα φυτά μας είναι:

 • Φαγωμένα φύλλα
 • Προβλήματα στην ανάπτυξη του φυτού
 • Τρύπες στα φύλλα
 • Σημάδια στα φύλλα
 • Σημάδια στον καρπό
 • Σημάδια στον κορμό
 • Επιβλαβή έντομα στα φυτά

Τι κάνουμε όταν εμφανίζεται πρόβλημα ή ασθένεια στην καλλιέργεια και τα φυτά μας;

Ψάχνουμε βοήθεια και λύση στο πρόβλημα, είτε αναζητώντας λύσεις μέσω του Internet, είτε ρωτώντας τον γεωπόνο μας. Και στις δύο περιπτώσεις, απαραίτητη είναι η περιγραφή της καλλιέργειας και των συμπτωμάτων ώστε να γίνει διάγνωση του προβλήματος. Το επόμενο βήμα είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η αναγνώριση των προβλημάτων μιας καλλιέργειας και η σωστή αντιμετώπισή τους αποτελούν δύσκολο έργο για τον γεωργό και τον γεωπόνο. Η σημασία τους όμως για την παραγωγική και οικονομική επιτυχία της γεωργικής επιχείρησης είναι αδιαμφισβήτητη. Ο γεωργός και ο γεωπόνος πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουν τους παθογόνους παράγοντες οι οποίοι επιφέρουν ζημίες και ασθένειες στα φυτά. Η εύστοχη αναγνώριση των παραγόντων (έντοµα, ακάρεα, µύκητες, βακτήρια, νηµατώδεις), διάγνωση του προβλήματος και επιλογή δραστικών ουσιών/προϊόντων θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Στόχος του Crop Diagnosis είναι να συνεισφέρει στη διάγνωση των παθογενειών και στην εύστοχη επιλογή και εφαρμογή προστατευτικών προϊόντων υποστηρίζοντας τον γεωργό και τον γεωπόνο κατά τη λήψη αποφάσεων. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από το νέο έτος στα Google Play και App Store.

Πως λειτουργεί το Crop Diagnosis

Βήμα 1ο

Ο χρήστης εισάγει κάποιες βασικές πληροφορίες για την καλλιέργεια όπως: είδος, στάδιο ανάπτυξης, έδαφος, κ.ά. ενώ η εφαρμογή εντοπίζει αυτόματα την τοποθεσία και λαμβάνει στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες.

Εισαγωγή βασικών πληροφοριών για την καλλιέργεια
Βήμα 1ο: Εισαγωγή βασικών πληροφοριών για την καλλιέργεια

Βήμα 2ο

Ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ένα έξυπνο ερωτηματολόγιο, ώστε η εφαρμογή Crop Diagnosis να μπορέσει να αναγνωρίσει το πρόβλημα. Το σύστημα καταλήγει σε πιθανές διαγνώσεις και εμφανίζει στην οθόνη σχετικές εικόνες. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει ποια εικόνα ταυτίζεται με την κατάσταση του φυτού ώστε να καταλήξει στη διάγνωση.

Ο χρήστης ερωτάται να περιγράψει το πρόβλημα
Βήμα 2ο: Ο χρήστης ερωτάται να περιγράψει το πρόβλημα

Βήμα 3ο

Με βάση τη διάγνωση, η εφαρμογή Crop Diagnosis επιλέγει και εμφανίζει σε λίστα τις κατάλληλες δραστικές ουσίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Για κάθε ουσία ο χρήστης μπορεί να διαβάσει περισσότερες πληροφορίες (μέθοδος εφαρμογής, τρόπος δράσης, σημάνσεις επικινδυνότητας κ.ά., τιμή) ώστε να διαλέξει ποια επιθυμεί να εφαρμόσει.

Εμφάνιση δραστικών ουσιών
Βήμα 3ο: Εμφάνιση δραστικών ουσιών

Βήμα 4ο

Αφού ο χρήστης επιλέξει τη δραστική ουσία, το Crop Diagnosis παρουσιάζει αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής (τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού, δοσολογία, ιδιαίτερες προφυλάξεις κ.ά.).

Οδηγίες χρήσης και εφαρμογής της δραστικής ουσίας
Βήμα 4ο: Οδηγίες χρήσης και εφαρμογής της δραστικής ουσίας

Πληροφορίες για τη βάση δεδομένων του Crop Diagnosis

Η βάση δεδομένων του Crop Diagnosis είναι πλήρως ενημερωμένη με:

 • τα είδη των καλλιεργειών
 • τα είδη των παθογόνων παραγόντων
 • απεικονίσεις συμπτωμάτων, σημείων και συνδρόμων των φυτονόσων
 • τις φυτοπροστατευτικές δραστικές ουσίες και τα χαρακτηριστικά αυτών

Πηγές πληροφόρησης αποτελούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανοιχτά δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Οργανισμό Φυτοπροστασίας (European and Mediterranean Plant Protection Organization) και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ε.Ε. (Directorate-General for Health and Food Safety) κ.ά.

Η ομάδα πίσω από το Crop Diagnosis

Η εφαρμογή Crop Diagnosis αναπτύσσεται από την Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα έργου αποτελείται από ικανά και έμπειρα στελέχη οι γνώσεις των οποίων συνδυάζονται αρμονικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και από επιστημονικής αλλά και από επιχειρηματικής πλευράς. Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. διαθέτει πλήρως στελεχωμένα τμήματα ανάπτυξης λογισμικού, κωδικοποίησης και καταχώρησης πληροφορίας (data entry) και διαχείρισης έργου (project management).

Οι επικεφαλείς των τμημάτων ανάπτυξης της εφαρμογής Crop Diagnosis είναι οι:

 • Γιώργος Νικολαΐδης: Υπεύθυνος ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης και Project Manager
 • Ζαχαριάδου Μάρθα: Υπεύθυνη διοικητικού τμήματος και επικοινωνίας
 • Μουστάκας Άνθιμος: Data entry specialist

Η ομάδα πίσω από την εφαρμογή Crop Diagnosis
Η ομάδα πίσω από την εφαρμογή Crop Diagnosis. Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαχαριάδου Μάρθα, Μουστάκας Άνθιμος, Νικολαΐδης Γεώργιος

Τέλος, η επιστημονική ομάδα της Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. αποτελείται από γεωπόνους εξειδικευμένους σε θέματα φυτοπροστασίας και παραγωγικότητας καλλιεργειών.

Σύνδεσμοι

Crop Diagnosis App
Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.

Επίλογος

Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει αντίστοιχη σχετική εφαρμογή διαθέσιμη μέσω των Google Play και App Store.

Εύχομαι τα καλύτερα στο Crop Diagnosis, σε αυτή την Ελληνική προσπάθεια. Σύντομα ελπίζω να έχω περισσότερα νέα και πληροφορίες.

Συντάκτης: Ηλίας Αντωνόπουλος
kalliergo.gr
AlterMarket Online Marketing για Επιχειρήσεις

Σελίδα 1 από 3

Οδηγός Καλλιεργητή

Οδηγός Καλλιεργητή
Χρήσιμα άρθρα για την καλλιέργεια

Κατάλογος Φυτών
Οδηγίες σποράς και καλλιέργειας φυτών, δέντρων και φρούτων. Εύκολη αναζήτηση και φωτογραφίες

Εχθροί και Ασθένειες Φυτών
Ανακαλύψτε από τι πάσχει το φυτό σας. Φωτογραφίες και συμπτώματα. Εύκολη αναζήτηση με παραμέτρους

Ημερολόγιο Κήπου

Ημερολόγιο Κήπου
Εργασίες που κάνουμε στον κήπο κάθε μήνα

Πότε σπέρνω Πότε φυτεύω;
Μάθετε πότε σπέρνετε και πότε φυτεύετε τα φυτά σας

Κοινότητα Καλλιεργητών

Κοινότητα Καλλιεργητών
Η κοινότητα των καλλιεργητών

Forum των καλλιεργητών
Στο forum συζητάμε και ανταλλάσουμε απόψεις και εμπειρίες

Καιρός Πρόγνωση
Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα για τις επόμενες ημέρες

Δωρεάν Αγγελίες!

Όλες οι Αγγελίες
Δείτε χρήσιμες αγγελίες για τον κήπο και τους καλλιεργητές. Ανακαλύψτε προσφορές και προμηθευτές

Αγαπημένες Αγγελίες
Δείτε τις αγαπημένες αγγελίες σας. Αυτές που έχετε επιλέξει ως αγαπημένες

Προσθήκη Δωρεάν Αγγελίας
Δημοσίευσε τη δωρεάν αγγελία σου! Πρέπει να είσαι μέλος

Οι Αγγελίες μου
Δείτε και διαχειριστείτε τις αγγελίες σας. Πρέπει να είσαι μέλος

Οι Πόντοι μου
Δείτε πόσους πόντους έχετε για τη δημοσίευση αγγελιών. Πρέπει να είσαι μέλος

Πακέτα Πόντων
Επιλέξτε πακέτο πόντων. Πρέπει να είσαι μέλος

Σύνδεση Μελών - Εγγραφή Νέου Μέλους