Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2012 07:00

Ελλάδα! Η Στατιστική όλα τα ξεπλένει...

Ελλάδα και Στατιστική

Υπάρχει ένα επιστημονικό ανέκδοτο που αναφέρει:

"Στατιστική είναι η επιστήμη που λέει ότι: αν ο μισός είσαι μέσα σε ένα φούρνο και ο άλλος μισός μέσα σε ένα ψυγείο, η θερμοκρασία σου είναι φυσιολογική"

Εφαρμογή αυτής της θεωρίας βλέπουμε στην Ελλάδα του 2012, 2011, 2010, 2009...

Επειδή κάποιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι κάθονται και αμείβονται παράλογα, ενώ άλλοι δουλεύουν σαν τρελοί, η στατιστική μας λέει ότι όλοι αμείβονται πολύ καλά. Κόβουμε λοιπόν τους μισθούς σε όλους.

Κατηγορία Άνθρωποι