Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Καστανή σήψη τεύτλων

Γράφτηκε από τον 

Επιστημονικό όνομα: Corticium solani, Rhizoctonia solani var. betae

Η ασθένεια απαντάται σε μικρό βαθμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η καταστροφή των τεύτλων μπορεί να είναι ολική όταν η μόλυνση γίνει πρώιμα.

Συμπτώματα

Η ασθένεια αυτή, που οφείλεται σε μύκητα εδάφους, εμφανίζεται σε κυκλικές κηλίδες μέσα στους αγρούς ζαχαροτεύτλων. Στην αρχή εκδηλώνεται με μαρασμό των φυτών που προοδευτικά καταλήγει σε πλήρη νέκρωση του φυλλώματος.

Στη ρίζα παρατηρούμε μια καστανόχρωμη σήψη περισσότερο ή λιγότερο βαθειά, ανάλογα με το βαθμό προόδου της ασθένειας.

Παθογόνο- Συνθήκες ανάπτυξης

Ο μύκητας διατηρείται στο έδαφος υπό μορφή σκληρωτίων. Απ’ αυτά βλαστάνει το μυκήλιο που προσβάλλει την επιφάνεια της ρίζας και στη συνέχεια τη διαπερνά προοδευτικά, προκαλώντας τη σήψη της, μερικές φορές μέχρι ολικής καταστροφής του φυτού. Η αρρώστια εκδηλώνεται αρκετά πρώϊμα, ενώ η επέκτασή της ευνοείται από κακή δομή και υπερβολική υγρασία του εδάφους και από υψηλές θερμοκρασίες.

Αντιμετώπιση

Συστήνονται καλλιεργητικά μέτρα, όπως είναι η βελτίωση της εδαφικής δομής, η επιμήκυνση του χρόνου αμειψισποράς και η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών.

Πηγή

www.bayercropscience.gr
Δείτε επίσης: http://en.wikipedia.org/wiki/Rhizoctonia_solani

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος προσβολής: Ασθένεια
  • Εμφάνιση Συπτωμάτων σε: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΖΑ
  • Προσβάλει: Αγγούρι, Παντζάρι, Πατάτα, Φασόλι
Διαβάστηκε 2434 φορές
ilias

Ιστότοπος: www.altermarket.com
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια