Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Σήψεις καρπών από πενικίλλια

Γράφτηκε από τον 

Επιστημονικό όνομα: Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Penicillium expansum, Penicillium sp.

Εσπεριδοειδή: Πράσινη σήψη, Penicillium digitatum, Κυανή σήψη, Penicillium italicum, Moniliaceae, Αδηλομύκητες

Μηλοειδή: Κυανή σήψη, Penicillium expansum (blue mold rot)

Αμπέλι: Penicillium sp.

Πρόκειται για μετασυλλεκτικές σήψεις που προκαλούν πολύ σοβαρές ζημιές (έως 100%) σε εσπεριδοειδή, μηλοειδή, αμπέλι και λαχανικά. Πρόσθετη ζημιά προκαλείται και από το αιθυλένιο που παράγουν οι παθογόνοι μύκητες, το οποίο λόγω του ότι αυξάνει την αναπνοή των καρπών, μειώνει την διάρκεια ζωής και των υγιών καρπών που βρίσκονται στην ίδια αποθήκη με τους προσβεβλημένους καρπούς. Οι μετασυλλεκτικές αυτές σήψεις λαμβάνουν μεγάλη έκταση όταν η συγκομιδή γίνεται με υγρό και βροχερό καιρό.

Συμπτώματα

Στην επιφάνεια των προσβεβλημένων καρπών παρατηρείται αρχικά μια ελαφρά βυθισμένη κηλίδα που μοιάζει σαν βρεγμένη και η οποία επεκτείνεται ταχύτατα σε ολόκληρο τον καρπό. Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα χαρακτηριστικό μπλε ή πράσινο χνούδι (εξάνθιση από τις καρποφορίες των μυκήτων), το οποίο καλύπτει σιγά-σιγά ολόκληρο τον καρπό. Οι προσβεβλημένοι καρποί αναδύουν μια χαρακτηριστική γεύση και οσμή μούχλας. Σε περιβάλλον υψηλής σχετικής υγρασίας, ο προσβεβλημένος καρπός αποσυντίθεται τελείως με την επέμβαση και άλλων δευτερογενών μικροοργανισμών (μύκητες - βακτήρια). Σε περιβάλλον χαμηλής σχετικής υγρασίας, ο προσβεβλημένος καρπός αφυδατώνεται, συρρικνούται και μουμιοποιείται.

Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης

Οι σήψεις αυτές προκαλούνται από μύκητες του γένους Penicillium. Η είσοδος των μυκήτων στους καρπούς γίνεται από πληγές, οι οποίες δημιουργούνται κατά την συγκομιδή, τη διαλογή ή τη συσκευασία. Επάνω στους καρπούς οι μύκητες σχηματίζουν τις χαρακτηριστικές καρποφορίες και τα σπόριά τους. Τα σπόρια (κονίδια) ελευθερώνονται με τον αέρα ή με ελαφρά μετακίνηση και μεταφέρονται στους υγιείς καρπούς. Η κυριότερη εστία μολυσμάτων είναι οι προσβεβλημένοι καρποί στους χώρους συσκευασίας και αποθήκευσης.

Οι σήψεις ευνοούνται από υψηλή θερμοκρασία (22-24oC) ενώ σε χαμηλότερες επιβραδύνονται.

Αντιμετώπιση

Για την προστασία των καρπών συνιστάται η αποφυγή δημιουργίας πληγών κατά τη συγκομιδή και η απολύμανσή τους με τα κατάλληλα μέσα επάνω στο δένδρο ή πριν τη συσκευασία. Επιπλέον, η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό και υπό κανονικές συνθήκες αερισμού και σχετικής υγρασίας.

Πηγή

www.bayercropscience.gr

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος προσβολής: Ασθένεια
  • Εμφάνιση Συπτωμάτων σε: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
  • Προσβάλει: Αμπέλι, Μηλιά, Πορτοκαλιά, Λεμονιά
Διαβάστηκε 3744 φορές
ilias

Ιστότοπος: www.altermarket.com
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προνύμφες Bibionidae Σηψιρριζία από σκληρωτίαση »
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια