Αναζήτηση Φυτών (π.χ. λαχανικά, λουλούδια, δέντρα, φρούτα)

Βαθμός Δυσκολίας

Εποχή Σποράς

Εποχή Μεταφύτευσης

Εποχή Ανθοφορίας

Τύπος Φυτού

Απαιτήσεις σε Νερό

Απαιτήσεις σε Φως

Χρώμα Άνθους

Χρώμα Φυλλώματος

Ανθεκτικότητα Φυτού

Έδαφος

Άλλα Χαρακτηριστικά

Allium cristophii

Κοινό όνομα: Διακοσμητικό Κρεμμύδι - Ornamental onion

Αυτού του είδους τα κρεμμύδια καλλιεργούνται ως διακοσμητικά για τις εντυπωσιακές σφαιρικές λουλουδένιες κεφαλές. Κάθε μεγάλη σφαιρική κεφαλή μπορεί να έχει 80 μικρά πορφυρά λουλουδάκια με ελαφρά ίσια πέταλα, που τονίζουν το σφαιρικό σχήμα της κεφαλής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολο
  • Εποχή Σποράς: Μάρτιος, Απρίλιος
  • Εποχή Ανθοφορίας: Καλοκαίρι
  • Τύπος Φυτού: Πόα
  • Απαιτήσεις σε Νερό: Μέτριες απαιτήσεις σε νερό
  • Απαιτήσεις σε Φως: Φωτόφιλο - Έχει ανάγκη όλου του ημερήσιου φωτός
  • Ανθεκτικότητα Φυτού: Ανθεκτικό
  • Έδαφος: Καλά αποστραγγιζόμενο-Ελαφρύ, Ξερό, Υγρό