Αναζήτηση Φυτών (π.χ. λαχανικά, λουλούδια, δέντρα, φρούτα)

Βαθμός Δυσκολίας

Εποχή Σποράς

Εποχή Μεταφύτευσης

Εποχή Ανθοφορίας

Τύπος Φυτού

Απαιτήσεις σε Νερό

Απαιτήσεις σε Φως

Χρώμα Άνθους

Χρώμα Φυλλώματος

Ανθεκτικότητα Φυτού

Έδαφος

Άλλα Χαρακτηριστικά

Chrysanthemum segetum

Κοινό όνομα: Αγριομαργαρίτα - Αγριομαντηλίδα - Corn marigold

Το φυτό αυτό συναντάται συχνά στην Ελληνική χλωρίδα και είναι γνωστό ως Αγριομαργαρίτα ή Αγριομαντηλίδα. Το φυτό φτιάχνει ένα κίτρινο φωτεινό λουλούδι που μοιάζει με αυτό της μαργαρίτας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βραχώδης κήπους ή κήπους που θέλουν να είναι αρμονικοί με τη φυσική χλωρίδα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολο
  • Εποχή Σποράς: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος
  • Τύπος Φυτού: Μονοετές
  • Απαιτήσεις σε Νερό: Μέτριες απαιτήσεις σε νερό
  • Απαιτήσεις σε Φως: Φωτόφιλο - Έχει ανάγκη όλου του ημερήσιου φωτός
  • Χρώμα Άνθους: Κίτρινο
  • Ανθεκτικότητα Φυτού: Μέτρια Ανθεκτικό
  • Έδαφος: Αμμώδες, Καλά αποστραγγιζόμενο-Ελαφρύ, Ξερό