Αναζήτηση Φυτών (π.χ. λαχανικά, λουλούδια, δέντρα, φρούτα)

Βαθμός Δυσκολίας

Εποχή Σποράς

Εποχή Μεταφύτευσης

Εποχή Ανθοφορίας

Τύπος Φυτού

Απαιτήσεις σε Νερό

Απαιτήσεις σε Φως

Χρώμα Άνθους

Χρώμα Φυλλώματος

Ανθεκτικότητα Φυτού

Έδαφος

Άλλα Χαρακτηριστικά

Helianthus annuus 'Russian Giant'

Κοινό όνομα: Sunflower - Ηλιοτρόπιο - Ηλίανθος

Οι Ηλίανθοι είναι είναι ένα από τα πιο εύκολα στην καλλιέργεια από σπόρο φυτά και ταυτόχρονα πολύ ανταποδωτικό τόσο σε εμφάνιση όσο και σε παραγωγή. Συνήθως φυτεύουμε τους σπόρους του Ηλίανθου απευθείας στο σημείο του κήπου που θέλουμε να φυτρώσει.
Η ποικιλία 'Russian Giant' του Ηλίανθου, είναι μία από τις ψηλότερες που υπάρχουν.
Τα πουλιά λατρεύουν τους Ηλίανθους, καθώς μπορούν να τραφούν από τους σπόρους τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολο
  • Εποχή Σποράς: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος
  • Τύπος Φυτού: Μονοετές
  • Απαιτήσεις σε Νερό: Μέτριες απαιτήσεις σε νερό
  • Απαιτήσεις σε Φως: Φωτόφιλο - Έχει ανάγκη όλου του ημερήσιου φωτός
  • Χρώμα Άνθους: Κόκκινο
  • Ανθεκτικότητα Φυτού: Ευαίσθητο
  • Έδαφος: Καλά αποστραγγιζόμενο-Ελαφρύ, Κρητιδικό έδαφος-Βαρύ, Υγρό