Αναζήτηση Φυτών (π.χ. λαχανικά, λουλούδια, δέντρα, φρούτα)

Βαθμός Δυσκολίας

Εποχή Σποράς

Εποχή Μεταφύτευσης

Εποχή Ανθοφορίας

Τύπος Φυτού

Απαιτήσεις σε Νερό

Απαιτήσεις σε Φως

Χρώμα Άνθους

Χρώμα Φυλλώματος

Ανθεκτικότητα Φυτού

Έδαφος

Άλλα Χαρακτηριστικά

Helianthus annuus 'Velvet Queen'

Κοινό όνομα: Sunflower - Ηλιοτρόπιο - Ηλίανθος

Τα ηλιοτρόπια (ήλιοι) με τον καιρό έχουν αλλάξει πέρα από κάθε αναγνώριση. Από ψηλά φυτά με ένα τεράστιο κίτρινο λουλούδι με φαγώσιμους σπόρους, πάνω σε ένα σκληρό ισχυρό στέλεχος, σε δενδροειδή φυτά για τη διακόσμηση του φράκτη. Έχουν εισαχθεί ποικιλίες με γοητευτικά χρώματα, όπως η "Velvet Queen". Όλες οι ποικιλίες παράγουν φαγώσιμους σπόρους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολο
  • Εποχή Σποράς: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος
  • Εποχή Ανθοφορίας: Καλοκαίρι
  • Τύπος Φυτού: Μονοετές
  • Απαιτήσεις σε Νερό: Μέτριες απαιτήσεις σε νερό
  • Απαιτήσεις σε Φως: Φωτόφιλο - Έχει ανάγκη όλου του ημερήσιου φωτός
  • Χρώμα Άνθους: Κόκκινο
  • Ανθεκτικότητα Φυτού: Μέτρια Ανθεκτικό
  • Έδαφος: Καλά αποστραγγιζόμενο-Ελαφρύ, Κρητιδικό έδαφος-Βαρύ, Υγρό