Γλυκατζή Αρβελέρ - Βυζαντιολόγος

I learn every day. Byzantine expressions that we still use today

“ΕΦΑΓΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΔΡΟΜΟ” “ΕΦΑΓΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΔΡΟΜΟ” has to do with Byzantium.Byzantine dishes were deep and had an enclosure called a peridromo. So when they put the soup in and it overflowed into the circumference… you ate up to the circumference. “ΤΑ ΠΑΙΖΩ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ” In the Byzantine school children were taught arithmetic on their fingers […]

I learn every day. Byzantine expressions that we still use today Read More »