Τεφρά Σήψη Αμπέλου - Βοτρύτης

Τεφρά Σήψη Αμπέλου – Βοτρύτης

Η Τεφρά Σήψη Αμπέλου (βοτρύτης) έχει παγκόσμια εξάπλωση και προσβάλλει σχεδόν όλα τα καλλιεργούμενα φυτά. Αποτελεί πραγματική απειλή για την εμπορεύσιμη παραγωγή, διότι εκτός από τις ποσοτικές απώλειες υποβαθμίζει και την ποιότητα των προϊόντων. Στο αμπέλι, η προσβολή από Τεφρά Σήψη Αμπέλου – Βοτρύτη έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οινοποίηση και στην ποιότητα του κρασιού, λόγω […]

Τεφρά Σήψη Αμπέλου – Βοτρύτης Συνέχεια »

Type of attack:

  • Ασθένεια

Parts of the plant with symptoms:

  • Καρπός

Plants that infects:

  • Αμπέλι