Πλάνα Συνδρομών

Προβάλλετε την επιχείρησή σας! Συμμετέχετε στο Forum!

Φυτώρια, Γεωπονικά καταστήματα, Γεωπόνοι, Προμηθευτές, Ηλεκτρονικά καταστήματα, Διαμόρφωση τοπίου, Συντήρηση κήπων μιλήστε μας για την επιχείρησή σας απευθείας, με τα δικά σας λόγια! Πείτε μας τι προσφέρετε. Ποιες υπηρεσίες. Ποια φυτά. Ποια προϊόντα θα βρούμε σε εσάς, Συμμετέχετε στις συζητήσεις στο forum.

Γεωπόνοι, ιδιώτες καλλιεργητές, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, αποκτήστε δωρεάν συνδρομή. Συμμετέχετε στις συζητήσεις στο forum. Σχολιάστε στα άρθρα. Δημοσιεύστε στο ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ χρηστικά άρθρα για τον κήπο, το χωράφι την πόλη, τη φύση, τα φυτά.

Μέλος Forum :: Συνδρομή 12 μηνών

Συνδρομή Forum

α) Συμμετέχετε στις συζητήσεις στο forum
γ) Σχολιάστε στα άρθρα
β) Δημοσιεύστε μέχρι 24 χρηστικά άρθρα* στο Καλλιεργώ.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε και να επεξεργαστείτε:

  • Επιχειρήσεις: 0
  • Χρηστικά Άρθρα: 24
  • Φυτά: 0
  • Προϊόντα: 0
  • Συμμετοχή στις συζητήσεις στο forum: Ναι

Διάρκεια Συνδρομής: 12 μήνες.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση άρθρων που άμεσα ή έμμεσα προβάλλουν επιχειρήσεις, κάνοντας αναφορές σε αυτές με ή χωρίς χρήση συνδέσμου (link).
Δεν επιτρέπεται επίσης η αναφορά σε προϊόντα που πωλούνται, με ή χωρίς σύνδεσμο (link) προς αυτά.

ΔΩΡΕΑΝ

Business - Ετήσια Συνδρομή

Συνδρομή Business

Καταχωρήστε και προβάλλετε την επιχείρησή σας στον επαγγελματικό κατάλογο φυτωρίων, γεωπονικών καταστημάτων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, εισαγωγέων. Ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό!

Δημοσιεύστε αναλυτικές πληροφορίες για την επιχείρηση (προϊόντα, υπηρεσίες, φυτά). Δημοσιεύστε άρθρα. Δημοσιεύστε πληροφορίες για φυτά. Συμμετέχετε στις συζητήσεις στο forum.

Δημοσιεύστε και να επεξεργαστείτε:

  • Επιχειρήσεις: 1
  • Νέα Επιχειρήσεων ή Άρθρα: 12
  • Φυτά: 24
  • Προϊόντα: 12
  • Συμμετοχή στις συζητήσεις στο forum: Ναι

Διάρκεια Συνδρομής: 12 μήνες.
(Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ)

122,76€ 74,40€