Ηλίανθος προστασία από μυρμήγκια με κανέλα

Πρόβλημα με μυρμήγκια που τρώνε τα φυτά – 3 Λύσεις!

Τα φυτά έχουν πολλούς εχθρούς. Κυρίως ασθένειες και μύκητες. Υπάρχει όμως και ένας εχθρός που συνήθως δεν υπολογίζουμε. Και αυτός είναι τα μυρμήγκια. Τα μυρμήγκια δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή και τα ίδια τα φυτά αν τους επιτεθούν κατά χιλιάδες. Αν τα μυρμήγκια βρουν στα φυτά μία εύκολη πηγή τροφής ή […]

Πρόβλημα με μυρμήγκια που τρώνε τα φυτά – 3 Λύσεις! Συνέχεια »