Αρχική » Εξοπλισμός-Προϊόντα-Υπηρεσίες-Κήπος » Τι Σημαίνουν οι Ενδείξεις στις Ετικέτες σε Φυτοφάρμακα, Εντομοκτόνα, Μυκητοκτόνα;
Ενδείξεις στις Ετικέτες σε Φυτοφάρμακα, Εντομοκτόνα, Μυκητοκτόνα

Τι Σημαίνουν οι Ενδείξεις στις Ετικέτες σε Φυτοφάρμακα, Εντομοκτόνα, Μυκητοκτόνα;

Στην ετικέτα του φυτοφαρμάκου θα βρούμε κάποιες ενδείξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Τι σημαίνουν αυτές οι ενδείξεις στις ετικέτες σε Φυτοφάρμακα, Εντομοκτόνα, Μυκητοκτόνα; Πως μας ενημερώνουν για τη φύση και τον τρόπο χρήσης του φυτοφαρμάκου;

Για παράδειγμα, τί σημαίνουν τα WP, EC, WG, SL στις ετικέτες των Antracol, Topas, Segethion, Confidor αντίστοιχα;

Τί σημαίνει το WP στην ετικέτα του Antracol
Τί σημαίνει το WP στην ετικέτα του Antracol;

Τί σημαίνει το EC στην ετικέτα του Topas
Τί σημαίνει το EC στην ετικέτα του Topas;

Τί σημαίνει το WG στην ετικέτα του Segethion
Τί σημαίνει το WG στην ετικέτα του Segethion;

Τί σημαίνει το SL στην ετικέτα του Confidor
Τί σημαίνει το SL στην ετικέτα του Confidor;

Από τι αποτελείται ένα φυτοφάρμακο

Κάθε φυτοφάρμακο (εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο) που διατίθεται στο εμπόριο με κάποια εμπορική ονομασία, αποτελείται στην ουσία από ένα δραστικό συστατικό και μία σειρά από άλλα βοηθητικά συστατικά που παλαιότερα αναφέρονταν ως αδρανή συστατικά.

Το δραστική συστατικό είναι μία ουσία που προστατεύει το φυτό, σκοτώνει έντομα και μύκητες ή εμποδίζει την ανάπτυξη.

Τα υπόλοιπα συστατικά που αποτελούν το φυτοφάρμακο, χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την εφαρμογή του δραστικού συστατικού. Μπορεί να είναι διαλύτες, φορείς, ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική ένωση εκτός από το δραστικό συστατικό, που προστίθενται σκόπιμα.

Υπάρχουν πολλοί τύποι βοηθητικών συστατικών

Οι διαλύτες είναι υγρά που διαλύουν το δραστικό συστατικό.

Οι φορείς είναι υγρά ή στερεά χημικά που προστίθενται σε ένα φυτοφάρμακο με σκοπό να βοηθήσουν στην παροχή του δραστικού συστατικού.

Οι βοηθητικές ενώσεις βοηθούν στην προσκόλληση της δραστικής ουσίας ή στην εξάπλωσή της στην επιφάνεια εφαρμογής.

Ερμηνεία χαρακτήρων στις ετικέτες των φυτοφαρμάκων

Για κάθε αντιμετώπιση προσβολής από έντομα ή μύκητες θα βρούμε πολλά διαφορετικά φυτοφάρμακα λόγω των διαφορετικών δραστικών συστατικών που χρησιμοποιούνται, της διαλυτότητας των δραστικών συστατικών, της ικανότητας ελέγχου της προσβολής, της ευκολίας ελέγχου και μεταφοράς.

Στη συνέχεια θα βρείτε τους λατινικούς χαρακτήρες που αναφέρονται στις ετικέτες των φυτοφαρμάκων δίπλα στο εμπορικό τους όνομα. Αποτελούνται από δύο λατινικούς χαρακτήρες που χαρακτηρίζουν το είδος του φαρμάκου και εμπεριέχουν οδηγίες για τη χρήση τους.

AE
Αερόλυμα
Aerosol dispenser

AL
Άλλα υγρά που εφαρμόζονται αδιάλυτα
Other liquids to applied undiluted

AP
Όλα τα άλλα προϊόντα που εφαρμόζονται αδιάλυτα
All other products to be applied undiluted

BR
Μπρικέτα
Briquette

CB
Συμπυκνωμένο δόλωμα
Bait concentrate

CP
Σκόνη επαφής
Contact powder

CS
Εναιώρημα μικροκαψουλών. Μικροσκοπικές κάψουλες που αραιώνονται στο νερό και σχηματίζουν εναιώρημα.
Capsule suspension

DC
Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα
Dispersible concentrate

DP
Σκόνη επίπασης. Λεπτόκοκκη ρέουσα σκόνη για επιπάσεις.
Dustable powder

DS
Σκόνη για ξηρή επένδυση σπόρων
Powder for dry seed treatment

DT
Ταμπλέτες για άμεση εφαρμογή
Tablets for direct application

EC
Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα. Η δραστική ουσία βρίσκεται σε οργανικό διαλύτη που κατά την αραίωση στο νερό, δίνει γαλάκτωμα.
Emulsifiable concentrate

EG
Γαλακτοποιήσιμο κοκκώδες
Emulsifiable granule

EO
Γαλάκτωμα, νερό σε έλαιο
Emulsion, water in oil

EP
Γαλακτοποιήσιμη σκόνη
Emulsifiable powder

ES
Γαλάκτωμα για την επένδυση σπόρων
Emulsion for seed treatment

EW
Γαλάκτωμα σε νερό. Η δραστική ουσία βρίσκεται σε διασπορά υπό μορφή μικρών σφαιριδίων, οργανικής φύσης σε νερό.
Emulsion, oil in water

FS
Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα για επένδυση σπόρων. Για επένδυση σπόρων, μετά από αραίωση σε νερό.
Flowable concentrate for seed treatment

FU
Καπνογόνο. Στερεό σκεύασμα που μετά από ανάφλεξη, απελευθερώνει την δραστική ουσία σε καπνό.
Smokegenerator

GA
Υγροποιημένο αέριο υπό πίεση. Η δραστική ουσία σε μορφή αερίου υπό πίεση που εφαρμόζεται με ειδική τεχνική.
Gas

GE
Σακίδια.Προϊόν που παράγει καπνό. Η δραστική ουσία απελευθερώνεται μετά από χημική αντίδραση σε μορφή αερίου.
Gas generating product

GL
Γαλακτοποιήσιμο τζελ. Ζελατινώδες σκεύασμα που αραιώνεται στο νερό και δίνει γαλάκτωμα.
Emulsifiable gel

GR
Κοκκώδες. Έτοιμο σκεύασμα σε μορφή κόκκων.
Granule

GS
Γράσσο
Grease

GW
Διαλυτό στο νερό τζελ
Water soluble gel

HN
Hot fogging concentrate

KK
Συνδυασμός στερεό/υγρό
Combi-pack solid/liquid*

KL
Συνδυασμός υγρό/υγρό
Combi-pack liquid/liquid*

KN
Cold fogging concentrate

KP
Συνδυασμός στερεό/στερεό
Combi-pack solid/solid*

LN
Μακράς διάρκειας εντομοκτόνο δίχτυ
Long-lasting insecticidal net

LS
Διάλυμα για την επένδυση σπόρων
Solution for seed treatment

MC
Σπείρα κατά των κουνουπιών
Mosquito coil

ME
Μικρογαλάκτωμα
Microemulsion

OD
Ελαιώδες εναιώρημα
Oil dispersion

OF
Ελαιο-αναμίξιμο πλευστό συμπήκνωμα. Zελαιώδες εναιώρημα που απαιτεί αραίωμα σε νερό
Oil miscible flowable concentrate (oil miscible suspension)

OL
Ελαιο-αναμίξιμο υγρό. Έτοιμο σκεύασμα ή σκεύασμα που απαιτεί αραίωση σε οργανικό διαλύτη.
Oil miscible liquid

OP
Σκόνη διασκορπίσιμη σε έλαιο
Oil dispersible powder

PA
Πάστα. Έτοιμο δόλωμα σε πάστα κατά των τρωκτικών.
Paste

PR
Ροζέτα φυτών
Plant rodlet

PS
Σπόρος καλυμμένος με εντομοκτόνο
Seed coated with a pesticide

RB
Δόλωμα (έτοιμο προς χρήση). Έτοιμο δόλωμα για προσέλκυση και κατάποση από τους οργανισμούς στόχους.
Bait (ready for use)

SC
Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα. Πολύ πυκνό σταθερό εναιώρημα που αραιώνεται σε νερό.
Suspension concentrate (= flowable concentrate)

SD
Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα για άμεση εφαρμογή.
Suspension concentrate for direct application

SE
Εναιώρημα σε γαλάκτωμα. Πυκνό μίγμα από εναιωρηματοποιήσιμη σκόνη και γαλακτωματοποιήσιμο υγρό που αραιώνεται σε νερό.
Suspo-emulsion

SG
Υδατοδιαλυτό κοκκώδες
Water soluble granule

SL
Συμπυκνωμένο διάλυμα
Soluble concentrate

SO
Έλαιο Επάλειψης
Spreading oil

SP
Υδατοδιαλυτή σκόνη. Λεπτόκοκκος σκόνη που διαλύεται στο νερό, και δίνει διάλυμα της δραστικής ουσίας, αλλά και αδρανών υλικών.
Water soluble powder

ST
Υδατοδιαλυτές ταμπλέτες
Water soluble tablets

SU
Ultralow volume (ULV) suspension

TB
Ταμπλέτα. Δισκία με την δραστική ουσία που απαιτούν διάλυση στο νερό.
Tablet

TC
Τεχνικό υλικό
Technical material

TK
Τεχνικό συμπήκνωμα
Technical concentrate

UL
Υγρό υπέρμικρου όγκου. Έτοιμο πυκνό διάλυμα για εφαρμογή με ψεκαστικά υπέρμικρου όγκου.
Ultra-low volume (ULV) liquid

VP
Υγρό υποκαπνιστικό ή αμπούλα ατμών. Υγρό σκεύασμα που απελευθερώνει την δραστική ουσία υπό μορφή ατμών ή αμπούλες έτοιμες που απελευθερώνουν ελεγχόμενα την δραστική ουσία.
Vapour releasing product

WG
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι. Κόκκοι που αποδομούνται στο νερό και σχηματίζουν εναιώρημα.
Water dispersible granule

WP
Βρέξιμη σκόνη. Λεπτόκοκκο σκεύασμα που αραιώνεται στο νερό και σχηματίζει εναιώρημα.
Wettable powder

WS
Υδατοδιαλυτή σκόνη για δημιουργία πάστας. Σκόνη που διαλύεται σε μεγάλη συγκέντρωση σε νερό, σχηματίζοντας πάστα, για επενδύσεις σπόρων.
Water dispersible powder for slurry treatment

WT
Εναιωρηματοποιήσιμες ταμπλέτες
Water dispersible tablets

XX
Άλλα
Others

ZC
Συνδυασμός CS και SC

ZE
Συνδυασμός CS και SE

ZW
Συνδυασμός CS και EW

Προσοχή και υπευθυνότητα στη χρήση των φυτοφαρμάκων!

Αν χρειαστεί να ψεκάσετε με κάποιο φυτοφάρμακο, δείτε τις ενδείξεις σχετικά με το αποτέλεσμα που θα έχει αυτό στις μέλισσες. Μην ψεκάζετε αν το φυτό βρίσκεται σε φάση ανθοφορίας και το επισκέπτονται μέλισσες.

Ο γεωπόνος Κολιοπάνος Σωτήρης, ΑΠΘ Μ.Sc αναφέρει σχετικά με την ασφαλή χρήση των φυτοφαρμάκων.

Ποτέ μην κάνετε χρήση φυτοφαρμάκων εάν δεν είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε.

Διαβάστε με προσοχή όλους τους κανόνες ασφαλείας, την συνδυαστικότητα, την δοσολογία και το φάσμα δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Ποτέ μην συνδυάζετε φυτοφάρμακα, μεταξύ τους ή με λιπάσματα εάν δεν είστε σίγουροι για την συνδυαστικότητα. Ακόμα και σκευάσματα που συνδυάζονται, ποτέ δεν είστε σίγουροι για το τελικό ph του σκευάσματος σας, εάν δεν κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους. Θα δημιουργήσετε αποσταθεροποίηση των σκευασμάτων ή φυτο-τοξικότητα στα φυτά σας.

Τα σκευάσματα δεν δρουν με το ίδιο τρόπο σε ανόμοιες συνθήκες θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας, υγρασίας.

Ποτέ μην υπερβαίνεται την δοσολογία του φυτοφαρμάκου. Δεν θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα και το φυτοφάρμακο θα καταλήξει , μέσο του περιβάλλοντος ή της διατροφικής αλυσίδας, στον ίδιο σας τον οργανισμό.

Εάν δεν είστε σίγουροι για τον ψεκασμό (ακόμα και εάν έχετε πάρει την Κρατική πιστοποίηση ψεκαστή – όπως και να την πήρατε), ρωτήστε πάντα τον Γεωπόνο σας για την ημέρα και ώρα εφαρμογής, τον τρόπο παρασκευής του διαλύματος και τον τρόπο εφαρμογής του.

Προμηθευτείτε ποιοτικό εξοπλισμό προστασίας ψεκασμού. Διατηρήστε τον σε καλή κατάσταση (γάντια ή στολές χωρίς τρύπες κλπ, πλύσιμο μετά τον ψεκασμό, μάσκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές).

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δόση φυτοφαρμάκου, δέχεται πάντα ο ψεκαστής, με διάφορες οδούς εισχώρησης στον οργανισμό (πχ δέρμα προσώπου – μάτια). Προφυλάξτε με τον ίδιο τρόπο και τον συνοδό, που έχετε μαζί σας.

Προσοχή στα παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν κανένα λόγο, να γνωρίζουν που έχετε τα φυτοφάρμακα ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ποτέ να μην έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τα φυτοφάρμακα, με κανέναν τρόπο. Ποτέ μην σας συνοδεύουν παιδιά , έστω και σε απόσταση την ώρα του ψεκασμού.

Φροντίστε να μην υπάρχουν οικόσιτα ζώα τριγύρω ή κοντά στην καλλιέργεια, για όλες τις ημέρες ελλειμματικότητας του φυτοφαρμάκου. Δώστε μεγάλη προσοχή στην προστασία των εντόμων επικονιάσεων.

Μην αφήνετε συσκευασίες, κοντά σε πηγάδια, ρέματα, ποτάμια ή γεωτρήσεις. Ποτέ μην καίτε τις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων (δημιουργούνται πολύ τοξικά αέρια). Η χώρα μας διαθέτει σύστημα επιστροφής των συσκευασιών.

Πηγές

https://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide_formulation
http://www.cipac.org/index.php/methods-publications/further-information/formulation-codes
http://npic.orst.edu/factsheets/formulations.html
http://www.e-geoponoi.gr/index.php/2015-10-07-05-36-19/item/1049-ti-simainoun-oi-endeikseis-ton-georgikon-farmakon

Tags: ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Εγγραφείτε
Ενημέρωση για
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Scroll to Top