Ερίνωση

Ερίνωση

Type of attack:

  • Εχθρός

Parts of the plant with symptoms:

  • Φύλλα

Plants that infects:

  • Αμπέλι
Το άκαρι της Ερίνωσης αυτό είναι διαδεδομένο στις αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερα ευαίσθητη είναι η επιτραπέζια ποικιλία Ραζακί, ενώ λιγότερο η Σουλτανίνα και οι οινοποιήσιμες ποικιλίες.

Επιστημονικό όνομα: Colomerus vitis

Ζημιά

Η ερίνωση έχει 3 φυλές (φυλή ερίνωσης, ματιών και καρουλιάσματος των φύλλων) από τις οποίες οι δύο πρώτες μόνο έχουν εντοπιστεί στους αμπελώνες της χώρας μας. Η φυλή της ερίνωσης προσβάλλει τα φύλλα και δημιουργεί κηλίδες που εμφανίζονται ως διογκώσεις στην επάνω επιφάνειά τους. Σε πολύ έντονη προσβολή μπορεί να παρατηρηθεί ανάσχεση της ανάπτυξης των βλαστών ή ζημιές και στις ταξιανθίες.

Η φυλή των ματιών, η οποία προκαλεί τη σοβαρότερη ζημιά, προσβάλλει τους οφθαλμούς, οπότε αυτοί είτε δεν εκπτύσσονται ή δίνουν ασθενική και παραμορφωμένη βλάστηση (βραχυγονάτωση στους βλαστούς, ασυμμετρία της επιφάνειας του ελάσματος). Το αποτέλεσμα είναι μείωση στην παραγωγή.

Η φυλή του καρουλιάσματος των φύλλων έχει διαπιστωθεί στην Καλιφόρνια σε σταφίδα. Δεν εμφανίζονται τα τυπικά συμπτώματα των κηλίδων ερίνωσης, αλλά προσβάλλει τα φύλλα, προκαλώντας συστροφή προς τα επάνω.

Εχθρός

Το άκαρι της Ερίνωσης διαχειμάζει στους οφθαλμούς και συμπληρώνει πολλές γενεές το χρόνο στο διάστημα Απριλίου-Νοεμβρίου.

Αντιμετώπιση

Όπου αποτελεί πρόβλημα, η ερίνωση αντιμετωπίζεται με εφαρμογή κατάλληλων σκευασμάτων.

Παρατηρήσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι χειμερινοί ψεκασμοί καταπολεμούν και τις διαχειμάζουσες μορφές των ακάρεων.

Πηγή

www.bayercropscience.gr

Tags: ΑΜΠΕΛΙΕΧΘΡΟΣ ΦΥΤΩΝ

Εγγραφείτε
Ενημέρωση για
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Scroll to Top