Διαφήμιση
Δείγμα Διαφήμισης 01 728x90

Τα Κολλέμβολα γενικά ζουν επάνω σε νεκρή οργανική ύλη. Ορισμένα είδη όμως, μεταξύ των οποίων κυρίως τα Onychiurus spp., προσβάλλουν επίσης καλλιεργούμενα φυτά, κυρίως τεύτλα.

Επιστημονικό όνομα: Onychiurus spp.

Διαφήμιση

Ας Δούμε Εδώ τη Διαφήμισή σας

Αυτή είναι μία διαφήμιση με απλό κείμενο. Το κείμενο μπορεί να είναι μέχρι 100 χαρακτήρες.
Μάθετε περισσότερα για τη διαφήμιση στο Καλλιεργώ


Ζημιά

Στο χωράφι παρουσιάζονται κενές θέσεις φυτών και κάτω από το έδαφος οι σπόροι φέρουν φαγώματα. Η προσβολή στα φυτάρια έχει την μορφή μικρών φαγωμάτων μέχρι 1 χιλ. Φαγώματα παρουσιάζονται επίσης στις κοτυληδόνες. Τα νεαρά φυτά μαραίνονται και πεθαίνουν.

Εχθρός

Τα ενήλικα άτομα έχουν μήκος 1-2 χιλ., χρώμα υπόλευκο και φέρουν αραιές τρίχες και κοντές κεραίες. Τα νεαρά άτομα μοιάζουν στην εμφάνιση με τα ενήλικα άτομα.

Παρατηρήσεις

Σε τευτλοχώραφα στα οποία έχει ενσωματωθεί στο έδαφός τους κοπριά, άχυρο ή χλωρή λίπανση, υπάρχει κίνδυνος προσβολής από μπλανίουλους.

Πηγή

www.bayercropscience.gr

Χαρακτηριστικά Ασθένειας – Εχθρού Φυτού

Τύπος Προσβολής: Εχθρός
Συμπτώματα σε: Ρίζα, Φυτάριο
Φυτά που Προσβάλει: Αγκινάρα, Ντομάτα, Παντζάρι

Tags: ΕΧΘΡΟΣ ΦΥΤΩΝ