Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Ερίνωση

Γράφτηκε από τον 

Επιστημονικό όνομα: Colomerus vitis

Το άκαρι αυτό είναι διαδεδομένο στις αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερα ευαίσθητη είναι η επιτραπέζια ποικιλία Ραζακί, ενώ λιγότερο η Σουλτανίνα και οι οινοποιήσιμες ποικιλίες.

Ζημιά

Έχει 3 φυλές (φυλή ερίνωσης, ματιών και καρουλιάσματος των φύλλων) από τις οποίες οι δύο πρώτες μόνο έχουν εντοπιστεί στους αμπελώνες της χώρας μας. Η φυλή της ερίνωσης προσβάλλει τα φύλλα και δημιουργεί κηλίδες που εμφανίζονται ως διογκώσεις στην επάνω επιφάνειά τους. Σε πολύ έντονη προσβολή μπορεί να παρατηρηθεί ανάσχεση της ανάπτυξης των βλαστών ή ζημιές και στις ταξιανθίες./p>

Η φυλή των ματιών, η οποία προκαλεί τη σοβαρότερη ζημιά, προσβάλλει τους οφθαλμούς, οπότε αυτοί είτε δεν εκπτύσσονται ή δίνουν ασθενική και παραμορφωμένη βλάστηση (βραχυγονάτωση στους βλαστούς, ασυμμετρία της επιφάνειας του ελάσματος). Το αποτέλεσμα είναι μείωση στην παραγωγή./p>

Η φυλή του καρουλιασματος των φύλλων έχει διαπιστωθεί στην Καλιφόρνια σε σταφίδα. Δεν εμφανίζονται τα τυπικά συμπτώματα των κηλίδων ερίνωσης, αλλά προσβάλλει τα φύλλα, προκαλώντας συστροφή προς τα επάνω.

Εχθρός

Το άκαρι διαχειμάζει στους οφθαλμούς και συμπληρώνει πολλές γενεές το χρόνο στο διάστημα Απριλίου-Νοεμβρίου.

Αντιμετώπιση

Όπου αποτελεί πρόβλημα, η ερίνωση αντιμετωπίζεται με εφαρμογή κατάλληλων σκευάσματων.

Παρατηρήσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι χειμερινοί ψεκασμοί καταπολεμούν και τις διαχειμάζουσες μορφές των ακάρεων.

Πηγή

www.bayercropscience.gr
Οι εικόνες είναι επίσης από την ίδια πηγή.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος προσβολής: Εχθρός
  • Εμφάνιση Συπτωμάτων σε: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ
  • Προσβάλει: Αμπέλι
Διαβάστηκε 16233 φορές
ilias

Ιστότοπος: www.altermarket.com
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Δορυφόρος Ευδεμίδα »
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια