Αρχική » Βότανα-Κήπος » Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά: 6 βήματα για πετυχημένη καλλιέργεια και προώθηση!
Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά: 6 βήματα για πετυχημένη καλλιέργεια και προώθηση!

Του Ανδρέα Παπασταύρου, Διδάκτορα Γεωπονικών Επιστημών

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά είναι μια κατηγορία φυτών από τα οποία παράγονται προϊόντα με υψηλή ζήτηση στην αγορά.

Η επιχειρηματική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι απαραίτητη ώστε ο καλλιεργητής να επωφεληθεί από τη διείσδυση των προϊόντων αυτών στους καταναλωτές. Ένα άναρχο ξεκίνημα είναι απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αποτυχία και πιθανόν οικονομική ζημιά στην επένδυση.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος καλλιεργητής-επιχειρηματίας είναι συγκεκριμένη και ακολουθεί μια λογική αλληλουχία πρακτικών:

Βήμα 1: Μαθαίνω τα βασικά. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζω το υλικό που θα κληθώ να διαχειριστώ. Συνήθως ο άπειρος καλλιεργητής πιστεύει ότι πρέπει να μάθει μόνο για τα φυτά. Πρόκειται για μια εσφαλμένη άποψη διότι στη διαδικασία καλλιέργειας εμπλέκονται επιπλέον παράγοντες, όπως είναι το έδαφος, ο αέρας, τα έντομα και άλλοι οργανισμοί, ο χρόνος και φυσικά εμείς οι άνθρωποι. Απαραίτητη αρχή είναι να κατανοήσω τη συμπεριφορά και την αλληλεξάρτηση όλων των εμπλεκόμενων παραμέτρων. Απώτερος στόχος είναι να μεγιστοποιήσω την απόδοση, με ταυτόχρονη διατήρηση του αγρο-οικοσυστήματος που αναφέρεται στο χωράφι μου.

Βήμα 2: Απαντώ με αντικειμενικά κριτήρια στο κρίσιμο ερώτημα: τι να καλλιεργήσω; Η απάντηση θα προέλθει μέσω της έρευνας αγοράς και της εκτίμησης των εδαφοκλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μου. Σε αυτή τη φάση διενεργώ αναλύσεις εδάφους, δημιουργία κλιματολογικού προφίλ, έρευνα τάσεων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμήσεις δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων καλλιεργητικών λύσεων κ.ά.

Βήμα 3: Δοκιμαστικά πειράματα αξιολόγησης του ή των φυτών που επελέγησαν στο βήμα 2. Η αλληλουχία των δοκιμών είναι βαθμιαία, αρχίζοντας από μικρής κλίμακας καλλιέργειες. Αφού απορριφθούν κάποιες καλλιέργειες/ποικιλίες που δεν θα δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα προχωράμε σε καλλιέργειες με παραγωγικό προσανατολισμό και στη συνέχεια με εμπορικό προσανατολισμό. Σε αυτή τη φάση λαμβάνεται η τελική απόφαση για το είδος του φυτού που θα καλλιεργηθεί τελικά.

Βήμα 4: Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Με βάση την επιλογή μας στο προηγούμενο βήμα εκπονούμε μια τεχνικοοικονομική μελέτη ώστε να διατυπώσουμε σαφώς το επιχειρηματικό μας πλάνο. Είναι σημαντικό να εκφράσουμε σαφώς από τη μορφή που θα έχει η εταιρεία μας μέχρι το σχέδιο προώθησης των προϊόντων. Εδώ θα μάθουμε τι θα κοστίσει το εγχείρημά μας και θα εκτιμήσουμε τα πιθανά κέρδη σε βάθος χρόνου.

Βήμα 5: Ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Γνωρίζοντας από το επιχειρηματικό μας σχέδιο τις ενέργειες που απαιτούνται, καλλιεργούμε και διαχειριζόμαστε τη φυτεία μας ανάλογα. Εργασίες όπως η σπορά, η αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, η συγκομιδή και η μεταποίηση επηρεάζουν την τελική απόδοση και ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Επίσης είναι πιθανόν να απαιτηθεί σχετική πιστοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται στο χωράφι, η οποία υπαγορεύεται από τα τεκμήρια του επιχειρηματικού σχεδίου.

Βήμα 6: Οργάνωση προώθησης και πωλήσεων. Πάλι από το επιχειρηματικό σχέδιο έχουμε καθορίσει την πολιτική μας σχετικά με την προώθηση των προϊόντων μας. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η στρατηγική μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προώθησης, από τον πλέον παραδοσιακό που είναι η παράδοση σε ενδιάμεσους μέχρι τη διαδικτυακή πώληση.

Στο μάθημα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών του e-school by agronomist.gr αναπτύσσονται σε βάθος όλες οι παραπάνω ενέργειες, με βάση πραγματικά δεδομένα που αξιοποιούν οι καλύτεροι σύμβουλοι και καλλιεργητές Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών ανά τον κόσμο.

Tags: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑΒΟΤΑΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγγραφείτε
Ενημέρωση για
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Scroll to Top