Αρχική » Φυτοπροστασία » Αλλάζει ο Τρόπος Πώλησης Φυτοφαρμάκων. Τι Πρέπει να Γνωρίζουν οι Ερασιτέχνες Καλλιεργητές; Πιστοποιητικό Γνώσης Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
Αλλάζει ο Τρόπος Πώλησης Φυτοφαρμάκων

Αλλάζει ο Τρόπος Πώλησης Φυτοφαρμάκων. Τι Πρέπει να Γνωρίζουν οι Ερασιτέχνες Καλλιεργητές; Πιστοποιητικό Γνώσης Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Αλλάζει ο τρόπος πώλησης φυτοφαρμάκων στους ιδιώτες καλλιεργητές.

Ο τρόπος πώλησης φυτοφαρμάκων στους ιδιώτες καλλιεργητές έχει αλλάξει. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση των φυτοφαρμάκων θα μπορεί να γίνεται μόνο με καταγραφή των στοιχείων αυτού που τα προμηθεύεται.

Από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, η πώληση των φυτοφαρμάκων θα μπορεί να γίνεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό γνώσης χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Το πιστοποιητικό γνώσης χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται μετά από εξετάσεις.

Ρωτήσαμε τον γεωπόνο Σοφιανό Καΐδη να μας ενημερώσει για αυτές τις αλλαγές και για να μας πει τη γνώμη του για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων από ερασιτέχνες καλλιεργητές στον κήπο και στην πόλη.

Ο Σοφιανός Καΐδης είναι γεωπόνος, απόφοιτος του ΑΠΘ και από το 2005 εργάζεται σε γεωπονικά καταστήματα.

Τί αλλάζει στον τρόπο που οι ιδιώτες μπορούν να παίρνουν φυτοφάρμακα; Ποιά είναι η διαδικασία; Γιατί ζητούνται στοιχεία όπως το ΑΦΜ; Που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία;

Γεωπόνος Σοφιανός Καΐδης: Η πώληση των γεωργικών φαρμάκων (που απευθύνονται σε επαγγελματίες χρήστες) επιτρέπεται σε όλους μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015 με απλή καταγραφή των στοιχείων του αγοραστή στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της σελίδας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα στοιχεία που ζητούνται από τα Γεωπονικά Καταστήματα και τους Γεωπόνους που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική αυτή καταγραφή είναι το Ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ και η καλλιέργεια-φυτό του πελάτη-αγοραστή.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα θα πωλούνται ΜΟΝΟ στους επαγγελματίες χρήστες, οι οποίοι θα έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό γνώσης χρήσης γεωργικών φαρμάκων μετά από εξετάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο Σχέδιο Δράσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Οι Ερωτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (PDF).

Τα στοιχεία που ζητούνται από το Υπουργείο είναι για να καταγράφονται στη βάση δεδομένων των γεωργικών φαρμάκων οι χρήστες τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης. Όταν γίνει αυτό τότε ο κάθε επαγγελματίας χρήστης θα αποκτήσει ένα μοναδικό κωδικό και θα μπορεί να αγοράζει τα φυτοφάρμακα και να τα συνταγογραφεί ο Γεωπόνος.

Όλα τα γεωργικά φάρμακα έχουν στην ετικέτα τους τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας και αναφέρουν ότι προορίζονται για επαγγελματίες χρήστες.

Δεν είναι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα γεωργικά φάρμακα. Αυτά εξακολουθούν να πωλούνται ελεύθερα σε όλους.

Για παράδειγμα η γαλαζόπετρα (ένυδρος θειϊκός χαλκός) αν και θεωρείται μυκητοκτόνο είναι ορυκτό και πωλείται ελεύθερα, ενώ ο θείο-χαλκός (θειοχαλκίνη) καταγράφεται.

Συμφωνείς με αυτή την αλλαγή και γιατί;

Γεωπόνος Σοφιανός Καΐδης: Το θέμα της καταγραφής και της συνταγογράφησης τελικώς των φυτοφαρμάκων είναι πολύ παλιό και δεν έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες όπως μας λένε και παλαιότεροι Γεωπόνοι. Το σίγουρο είναι ότι κινούμαστε επιτέλους στη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω να φτάσουμε μέχρι την οριστική του λύση.

Τα φάρμακα που προορίζονται για τους ανθρώπους συνταγογραφούνται και υπογράφονται από τον θεράποντα γιατρό.

Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τα φάρμακα των φυτών, να ελέγχει ο Γεωπόνος την αναγκαιότητα χρήσης τους και πότε να εφαρμοστούν και σε ποιές αναλογίες και επαναλήψεις.

Σκεφτείτε την αλόγιστη χρήση ενός φαρμάκου από κάποιον ασθενή ή τη χρήση λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής, οι συνέπειες θα αφορούσαν μόνο τον ίδιο.

Δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα φυτοφάρμακα, οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν αντίκτυπο στον χρήστη, στην οικογένειά του, τους γείτονες, το έδαφος, τα υπόγεια νερά και πολλούς άλλους.

Η στοχευμένη χρήση με μέτρο και μόνο όταν είναι αναγκαία προάγει την αειφορία και ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Η συνείδηση και η υπευθυνότητα είναι θέμα όλων μας.

Ποιές είναι οι σωστές πρακτικές για τη χρήση των φυτοφαρμάκων και την απόρριψή τους. Από που μπορεί να ενημερωθεί ένας ενδιαφερόμενος;

Γεωπόνος Σοφιανός Καΐδης: Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους, στις αναλογίες που αναγράφονται και για τις εγκεκριμένες καλλιέργειες.

Αφού χρησιμοποιηθεί το γεωργικό φάρμακο θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις παρακάτω οδηγίες με ευλάβεια για να είμαστε σίγουροι ότι δε θα προκαλέσουμε βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον…

Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (PDF).

Σε περίπτωση ακατάλληλων γεωργικών φαρμάκων (ληγμένα, αλλοιωμένη συσκευασία, ανακληθέντα) πρέπει να βρίσκονται σε ειδικό χώρο και να έχουν την σήμανση “ακατάλληλα προς πώληση”.

Ακριβώς κάτω είναι ένα απόσπασμα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (Ε.Σ.Δ.) για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων…

Διαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα.

Η διαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη εργασιακή πρακτική όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον. Καθώς εκλείπει η λειτουργία στοιχειώδους συστήματος διαχείρισης και είναι ιδιαίτερα έντονα τα προβλήματα από την ανεξέλεγκτη απόρριψη, κάψιμο ή θάψιμο των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων απαιτείται η θέσπιση ειδικής διαδικασίας με τη συνδρομή όλων των ενδιαφερομένων μερών: βιομηχανία, καταστήματα εμπορίας, χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δήμοι, εταιρείες ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας.

Βασικός στόχος για την αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης των κενών συσκευασίας και του εναπομείναντος εντός αυτών γεωργικών φαρμάκων είναι η διαλογή των συσκευασιών σε αυτές που δεν έρχονται σε επαφή με το γεωργικό φάρμακο (ούτε λόγω ατυχήματος ή διαρροής) και σε αυτές που έρχονται σε επαφή με το γεωργικό φάρμακο (περιέκτες) και το πλύσιμο του περιέκτη αμέσως μετά τη χρήση του και το άδειασμα του περιεχομένου του (τριπλό ξέπλυμα με το χέρι ή μηχανικός καθαρισμός υπό πίεση), έτσι ώστε να μην καθίστανται επικίνδυνα απόβλητα.

Ακολούθως, ιδιαίτερη σημασία έχει η οργάνωση της συλλογής των κενών συσκευασίας, έτσι ώστε τα δοχεία (κάδοι) συλλογής να βρίσκονται κατά το μέτρο του δυνατού πλησιέστερα στα σημεία χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και αδειάσματος του περιεχομένου τους. Τέλος, απαιτείται η αποκομιδή των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων και η συγκέντρωσή τους σε ειδικά εργοστάσια με σκοπό την ανακύκλωσή τους ή την ανάκτηση ενέργειας. Σε περίπτωση ανακύκλωσης πρέπει να εξεταστούν εκτενώς οι χρήσεις που θα επιτρέπονται στο ανακυκλωμένο πλαστικό με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Με την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής της λιανικής πώλησης εκτιμάται ότι μπορεί να υπολογιστεί ο όγκος των διατιθέμενων συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. Ο λόγος των υλικών που συγκεντρώνονται κατά την αποκομιδή των κενών συσκευασίας προς το σύνολο των διατιθεμένων συσκευασιών θα αποτελεί δείκτη για την πρόοδο του συστήματος ανακύκλωσης των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων με στόχο την αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη κατά 20% κατ’ έτος.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών φαρμάκων, θα προχωρήσει στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και θα διερευνήσει με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη διαχείριση αποβλήτων τις δυνατότητες ανακύκλωσης των κενών συσκευασίας καθώς και τις απαιτήσεις του συστήματος συλλογής και αποκομιδής των κενών συσκευασίας. Τα αναφερόμενα από Διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε., τα αναφερόμενα σε εθνικά και διεθνώς διαδομένα πρότυπα ολοκληρωμένης παραγωγής, διεθνείς πρακτικές καθώς και αποτελέσματα πιλοτικών προγραμμάτων αξιοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαχείριση αποβλήτων.

Σοφιανός Καΐδης, Γεωπόνος ΑΠΘ
Ο Γεωπόνος Σοφιανός Καΐδης

Συμφωνείς με τη χρήση φυτοφαρμάκων μέσα στην πόλη ή σε κήπους κοντά ή μέσα στην πόλη; Γιατί; Τί έχεις να αντιπροτείνεις;

Γεωπόνος Σοφιανός Καΐδης: Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων στο αστικό πράσινο όπως φυτά σε γλάστρες, στα μπαλκόνια, μικροί κήποι ανάμεσα σε πολυκατοικίες, χλοοτάπητες και καλλωπιστικά φυτά είναι περιττή και κατά τη γνώμη μου επικίνδυνη.

Υπάρχει πλέον πληθώρα βιολογικών σκευασμάτων και προϊόντων θρέψης με προστατευτική δράση, ελεύθερης πώλησης, με ικανοποιητικά αποτελέσματα και τελείως αβλαβή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον που είναι ήδη τόσο επιβαρυμένο από άλλες αιτίες.

Προς αυτή τη κατεύθυνση πιστεύω πως είναι υποχρέωσή μας να κινηθούμε και να σκεφτούμε λίγο πιο πέρα.

Tags: ΓΕΩΠΟΝΟΣΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Εγγραφείτε
Ενημέρωση για
1 Σχόλιο
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
Scroll to Top