Αναζήτηση Φυτών (π.χ. λαχανικά, λουλούδια, δέντρα, φρούτα)

Βαθμός Δυσκολίας

Εποχή Σποράς

Εποχή Μεταφύτευσης

Εποχή Ανθοφορίας

Τύπος Φυτού

Απαιτήσεις σε Νερό

Απαιτήσεις σε Φως

Χρώμα Άνθους

Χρώμα Φυλλώματος

Ανθεκτικότητα Φυτού

Έδαφος

Άλλα Χαρακτηριστικά

Anthemis arvensis

Κοινό όνομα: Ανθεμίδα - Corn chamomile

Αυτό το φυτό έχει μικρό χρόνο ζωής. Παράγει όμως πολλά λουλούδια που μοιάζουν με μαργαρίτες και έχουν λευκά πέταλα. Το κέντρο τους είναι φωτεινά κίτρινο. Ένα καλό φυτό για φυσικούς κήπους. Αναπαράγεται με σπόρους.
Περισσότερες πληροφορίες: Anthemis arvensis - Wikipedia, the free encyclopedia

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολο
  • Τύπος Φυτού: Μονοετές, Πόα
  • Απαιτήσεις σε Νερό: Μικρές απαιτήσεις σε νερό, Μέτριες απαιτήσεις σε νερό
  • Απαιτήσεις σε Φως: Φωτόφιλο - Έχει ανάγκη όλου του ημερήσιου φωτός
  • Χρώμα Άνθους: Λευκό
  • Ανθεκτικότητα Φυτού: Μέτρια Ανθεκτικό
  • Έδαφος: Αμμώδες, Ξερό, Υγρό