Αναζήτηση Φυτών (π.χ. λαχανικά, λουλούδια, δέντρα, φρούτα)

Βαθμός Δυσκολίας

Εποχή Σποράς

Εποχή Μεταφύτευσης

Εποχή Ανθοφορίας

Τύπος Φυτού

Απαιτήσεις σε Νερό

Απαιτήσεις σε Φως

Χρώμα Άνθους

Χρώμα Φυλλώματος

Ανθεκτικότητα Φυτού

Έδαφος

Άλλα Χαρακτηριστικά

Galanthus nivalis

Κοινό όνομα: Γάλανθος ο χιονώδης - Common snowdrop

Για πολλούς κηπουρούς, η άνθιση του Γάλανθου του Χιονώδη, σηματοδοτεί το τέλος του χειμώνα. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά φυτά. Αγαπούν τα υγρά και σκιερά μέρη. Η μεταφύτευσή τους έχει επιτυχία όταν το φυτό αναπτύσσεται ακόμη (είναι πράσινο). Όλα τα μέρη του φυτού είναι δηλητηριώδη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολο
  • Εποχή Ανθοφορίας: Άνοιξη, Χειμώνας
  • Τύπος Φυτού: Πόα
  • Απαιτήσεις σε Νερό: Μέτριες απαιτήσεις σε νερό
  • Απαιτήσεις σε Φως: Ημισκιόφυτο - Προτιμά ή αντέχει σε θέσεις ελαφρά σκιασμένες
  • Ανθεκτικότητα Φυτού: Ανθεκτικό
  • Έδαφος: Καλά αποστραγγιζόμενο-Ελαφρύ, Κρητιδικό έδαφος-Αλκαλικό, Κρητιδικό έδαφος-Βαρύ, Όξινο, Υγρό