Αναζήτηση Φυτών (π.χ. λαχανικά, λουλούδια, δέντρα, φρούτα)

Βαθμός Δυσκολίας

Εποχή Σποράς

Εποχή Μεταφύτευσης

Εποχή Ανθοφορίας

Τύπος Φυτού

Απαιτήσεις σε Νερό

Απαιτήσεις σε Φως

Χρώμα Άνθους

Χρώμα Φυλλώματος

Ανθεκτικότητα Φυτού

Έδαφος

Άλλα Χαρακτηριστικά

Hyacinthoides non-scripta

Κοινό όνομα: Καμπανούλα - Αγριοϋάκινθος - Σκυλάκι - Κωδώνιον το στρογγυλόφυλλον - Bluebell

Αυτό το φυτό είναι γνωστό με διάφορα ονόματα. Όταν ανθίζουν σημαίνει ότι έχει η άνοιξη. Υπάρχει σε ποικιλίες με λευκά και ροζ λουλούδια. Αυτή όμως που τραβά την προσοχή, είναι η ποικιλία με τα μπλε λουλούδια. Στον κήπο φυτεύονται κάτω από θάμνους και δέντρα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολο
  • Εποχή Ανθοφορίας: Άνοιξη
  • Τύπος Φυτού: Πόα
  • Απαιτήσεις σε Νερό: Μέτριες απαιτήσεις σε νερό
  • Απαιτήσεις σε Φως: Ημισκιόφυτο - Προτιμά ή αντέχει σε θέσεις ελαφρά σκιασμένες, Σκιανθεκτικό - Αντέχει σε πλήρη σκίαση ή απαιτεί ελάχιστο ποσό φωτός
  • Ανθεκτικότητα Φυτού: Μέτρια Ανθεκτικό
  • Έδαφος: Καλά αποστραγγιζόμενο-Ελαφρύ, Κρητιδικό έδαφος-Βαρύ, Ξερό, Υγρό